Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 23 05 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Mariyam Safi, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

Vanaf punt 2 vervoegt Bert Peeters, raadslid de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 23 05 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 23 05 2019

 

Voorlopige zorgraad eerstelijnszone Antwerpen-Oost: kandidatuurstelling

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de kandidaturen voor de zorgraad van de eerstelijnszone Antwerpen-Oost goed.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 23 05 2019

 

Intercommunales: Alg.verg. - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 27 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 23 05 2019

 

ICT: ICT-diensten Stad Brugge - Toetreding aankoopcentrale

 

 

Er wordt besloten om beroep te doen op de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “ICT-diensten ten behoeve van lokale besturen“.

Publicatiedatum: 27/05/2019