Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Deontologische code

 

Toelichting

De deontologische code voor het personeel van het lokaal bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement

 

Toelichting

Het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de gewijzigde rechtspositieregeling en de afwijkende bepalingen voor de bijzondere diensten van het OCMW inclusief de bijlagen II (salarisschalen) en IIIa (aanwervingsvoorwaarden) goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Sociale dienst

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het reglement op de sociale dienst goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Toelichting

Eind 2017 werd de interlokale vereniging Zora Wijk-werken opgericht. Er werd ook een overeenkomst met statutaire draagkracht afgesloten.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Forfaitaire vergoeding voor vrijwilligerswerk

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het reglement omtrent de forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan initiatieven van het OCMW goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale Wijziging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de modaliteiten voor de ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

ICT: Telecommunicatiediensten Vlaamse overheid - Toetreding aankoopcentrale

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“.

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 04 2019

 

Vragen

 

Toelichting

De raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 17/04/2019