Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Peter Wouters, raadslid;

Afwezig:

Mariyam Safi, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Deontologische code

 

 

De deontologische code voor het personeel van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Punt bijlagen/links deontologische code personeel voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement

 

 

Het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling en de afwijkende bepalingen voor de bijzondere diensten van het OCMW inclusief de bijlagen II (salarisschalen) en IIIa (aanwervingsvoorwaarden) voor de personeelsleden van het lokaal bestuur worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Sociale dienst

 

 

Het reglement op de sociale dienst wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

 

De begroting 2019 van de interlokale vereniging Zora Wijk-werken wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Forfaitaire vergoeding voor vrijwilligerswerk

 

 

Het reglement omtrent de forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan initiatieven van het OCMW wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale Wijziging

 

 

De modaliteiten voor ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 04 2019

 

ICT: Telecommunicatiediensten Vlaamse overheid - Toetreding aankoopcentrale

 

 

Beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“.

Publicatiedatum: 03/05/2019