Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Alex Helsen, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring - Diensthoofd BKO

 

 

De voltijdse functie van diensthoofd BKO (B4-B5) wordt open verklaard. Deze zal ingevuld worden via bevordering.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring - Adjunct diensthoofd BKO

 

 

Een voltijdse contractuele functie voor adjunct-diensthoofd BKO (B1-B3) wordt open verklaard door middel van bevordering.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring - Werfleider

 

 

2 VTE voor de functie van werfleider (C4-C5) worden open verklaard. Zij zullen ingevuld worden via bevordering.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling bijzondere leermeester NCZ 12/24 - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een tijdelijk, halftijds bijzonder leermeester NCZ aangesteld in GBS 't Laar voor het schooljaar 2019-2020.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling bijzonder leermeester Islam 8/24 en 4/24 - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er worden voor het schooljaar 2019-2020 twee tijdelijke bijzondere leermeesters Islam aangesteld voor een deeltijdse opdracht in GBS 't Laar, ter vervanging van de afwezige vastbenoemde leermeester Islam.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es) uren - GBS het Oogappeltje - 2019-2020

 

 

Aanstelling kinderverzorgster als interimaris GBS Het Oogappeltje

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es) - GBS Het Oogappeltje -schooljaar 2019-2020

 

 

Aanstelling leermeester lichamelijke opvoeding GBS Het Oogappeltje schooljaar 2019-2020

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es)  - GBS Het Oogappeltje- 2019-2020

 

 

Aanstelling onderwijzeres GBS Het Oogappeltje 2019-2020

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es) - GBS Het Oogappeltje -2019-2020

 

 

Aanstelling onderwijzer GBS Het Oogappeltje

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es) - GBS Het Oogappeltje

 

 

Aanstelling lerarenplatform 2019-2020 GBS 't Laar en GBS Het Oogappeltje

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es) -lerarenplatform GBS-2019-2020

 

 

Aanstelling lerarenplatform onderwijzer GBS 't Laar-GBS Het Oogappeltje

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Taxidiensten - Gele Taxi bvba - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van het PV van taxicontrole op 14 september 2019.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV82 - functiewijziging woning naar kantoor en verbouwing magazijn - Ternesselei 228-Nijverheidsstraat 20 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het wijzigen van de functie van een woning naar showroom met kantoren waarbij de woning verbouwd wordt en het intern wijzigen van een magazijn waarbij bijkomende sanitaire lokalen voorzien worden, een perceel gelegen Ternesselei 228, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 31 G3, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV96 - uitbreiden en verbouwen van gezinswoning - Antverpiastraat 8 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een ééngezinswoning, een perceel gelegen Antverpiastraat 8, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 196 E3, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV97 - wijzigingen tov 2018/011bis - Brieleke 16 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor een gevelwijziging, het rooien van twee essen en het plaatsen van vier technische ruimtes op het dak, op een perceel gelegen Brieleke 16, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 450Y, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: 2660 DISTRICT AGENCY bv -  Exploitatie van een horecazaak met feestzaal - Autolei 191 - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door 2660 DISTRICT AGENCY bv, van de exploitatie van een horecazaak met feestzaal, gelegen langs de Autolei 191 te Wommelgem.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Opname in vergunningenregister : appartement Maria Clarastraat 18 V2

 

 

Het appartement gelegen Maria Clarastraat 18 V2 wordt als vergund geacht opgenomen in het vergunningenregister.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Klantbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule - Bijtreden

 

 

De toewijzing van het klantbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule wordt bijgetreden.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Polyvalent centrum - Uitvoering - Goedkeuring verrekening 15 - gasklep en extractie kleedkamers

 

 

Er wordt goedkeuring wordt verleend aan verrekening 15 van de opdracht “Polyvalent centrum - Brieleke Wommelgem”.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Huur eindejaarsverlichting periode 2019/2020 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt voor de opdracht "Feestelijkheden: Huur eindejaarsverlichting periode 2019/2020" beslist om deze tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), en deze te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs).

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Mobiliteit: provinciale subsidie 10 op 10 - 2019

 

 

Er wordt goedkeuring verleend om 10op10-subsidies van de Provincie Antwerpen aan te vragen voor infrastructuurwerken aan één school: BS De Boomgaard.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Evenementen - Gebruik gemeentedomein: Fort 2 - Belgian Ford Event  30 augustus 2020

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement Belgian Ford Event 30 augustus 2020

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Evenementen: Fort 2: Supply Point "Peover Camp" - 1 en 2 augustus 2020

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement  Tuinbouwstraat Stroeckxbal 30 november 2019

 

 

Er wordt toelating verleend voor een tijdelijk verkeersreglement van toepassing tijdens het Stroeckx bal op 30 november 2019

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Fort 2: Gebouw ‘M’ buitenfort - Herindeling magazijn 4 als bergruimte

 

 

In gebouw 'M' op het buitenfort maken drie verenigingen gebruik van magazijn 4 om hun materialen te stockeren. Om een meer evenwichtig ruimtegebruik te bekomen dat beter aansluit bij de noden, werd besloten om dat magazijn herin te delen.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Turnzaal Sint-Johanna: Bijzondere kosten herstellen elektronisch regelsysteem

 

 

De bijzondere kosten voor het herstellen van het elektronisch regelsysteem in de turnzaal van Sint-Johanna kregen goedkeuring.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Jeugdwerkbeleid: Betoelaging jaarlijkse vakantiekampen

 

 

Scouts en Gidsen en Chiro Woka zijn in de zomer 2019 op kamp geweest en krijgen hiervoor een toelage. Deze toelagen werden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Brieleke: Inrichting cafetaria Brieleke - Standpunt

 

 

Voor de inrichting van de nieuwe cafetaria van het sportcentrum Brieleke koopt de concessionaris de nieuwe meubilair aan. Bij een vroegtijdige stopzetting van de concessie heeft het lokaal bestuur de keuze om het meubilair over te nemen of niet. Bij een stopzetting binnen het jaar is het lokaal bestuur verplicht om 50 % van de aankoopprijs (excl. BTW) van het nieuwe meubilair tegemoet te komen.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Sport: Gemeentelijk sportcentrum Brieleke: Gratis gebruik grote danszaal door Wommelgem Leeft

 

 

De middenstandsorganisatie 'Wommelgem Leeft' krijgt geen toelating om gratis de grote danszaal van gemeentelijk sportcentrum Brieleke te gebruiken voor hun ontbijtactie op zondag 6 oktober 2019.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Evenementen: Mammobiel in Wommelgem tijdens de periode van 4 november 2019 tot 27 november 2019

 

 

Er wordt toelating verleend aan de Universiteit van Antwerpen om de Mammobiel te plaatsen op de parking van het Brieleke voor de periode van 4 tot 27 november 2019.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Welzijn: Vrijetijdsparticipatie - Subsidiedossier - Goedkeuring

 

 

Het subsidiedossier 'vrijetijdsparticipatie' wordt digitaal ingediend bij KIOSK.

De ontvangen subsidie zal i.s.m. het Rap op Stapkantoor beheerd worden.

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: sluiting van een gedeelte van de begraafplaats

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 24 09 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: uitbreiding urnenveldconcessie U/6/34

 

 

Er wordt op de begraafplaats van Wommelgem-centrum een uitbreiding van een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 01/10/2019