Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Mandatarissen: Studiedag Bomen voor morgen - VVOG - 28 mei 2019

 

 

Er wordt toelating verleend aan een mandataris om deel te nemen aan een studiedag.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Collectieve hospitalisatieverzekering: Aansluiting

 

 

Er wordt toegetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten door FDP voor het personeel van de lokale overheden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Administratief personeel: Aanstelling deskundige omgeving

 

 

Een deskundige voor de dienst omgeving werd aangesteld in contractueel dienstverband.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Administratief personeel: Aanwerving jobstudent i.k.v. groeninventaris

 

 

Er wordt een jobstudent aangeworven in het kader van het project Groeninventarisatie van de provincie Antwerpen.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Vrijwilligers: Gemachtigd opzichters - Principebeslissing

 

 

Er wordt principieel akkoord gegaan om vrijwilligers in te zetten als gemachtigd opzichter.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Voornemen: lokaal preventiewerking

 

 

Het voornemen tot het starten van een lokale preventiewerking i.s.m. de stad Antwerpen vanuit de samenwerking in de eerstelijnszone Antwerpen-Oost ter goedkeuring voor te leggen.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Bibliotheek: Jaarlijks project - "Opgeruimd met Bibburen"

 

 

Het college neemt kennis van de organisatie van het project 'Opgeruimd met Bibburen' door de bibliotheek.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Aanvraag lestijden boven het contingent voor het schooljaar 2019-2020 -  Gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje

 

 

Aanvraag 25/24 lestijden boven het contingent GBS Het Oogappeltje schooljaar 2019-2020

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV9 - Uitbreiden woning - Gardeniaweg 18 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Van der Eecken-Janssen, Gardeniaweg 18, 2160 Wommelgem, voor het uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen Gardeniaweg 18, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 441M4 wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV27: Voorgevelwijziging - Laarstraat 16 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Guido Van Hove, Laarstraat 16, 2160 Wommelgem

voor het wijzigen van de voorgevel, meer bepaald het weglaten van een raam in de voorgevel van een meergezinswoning gelegen Laarstraat 16, kadastraal bekend afdeling 1 sectie A nr. 190D wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV33 : Uitbreiden woning - Sportstraat 5 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Luc Rombaut wonende te Sportstraat 5, 2160 Wommelgem voor het uitbreiden van een eengezinswoning gelegen Sportstraat 5, kadastraal bekend  sectie C nr. 224D8 wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV35 - Aanleggen parkeerplaats in zijtuin - Sportstraat 40 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Hans Hermans, Sportstraat 40, 2160 Wommelgem voor

het aanleggen van een parkeerplaats in de zijtuin op een perceel, gelegen Sportstraat 40, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 225V3 wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV42: Plaatsen verlicht uithangbord - Uilenbaan 148B - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Heleen Desmet, Uilenbaan 194, 2160 Wommelgem voor

het plaatsen van een verlicht uithangbord op een gebouw, gelegen Uilenbaan 148A en 148B, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 204E3 wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV43 : Verbouwen kantoorgebouw, wijzigen gevel en het gedeeltelijke wijzigen van de functie - Wiekenstraat 41 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Bart Peeters en Michael Demaerel namens Eco Thermia BVBA gevestigd Wiekenstraat 41, 2160 Wommelgem voor het wijzigen van de gevel, het verbouwen van een gedeelte van een kantoorgebouw, het inrichten van een voormalige showroom als kantoor en het plaatsen van een uithangbordop een terrein, gelegen Wiekenstraat 41, kadastraal bekend sectie C nr. 504X wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundig voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV51: Gevelwijziging - Molenbeekstraat 28 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Bart Gorissen, Molenbeekstraat 28, 2160 Wommelgem,  voor het wijzigen van de voorgevel van een woning gelegen Molenbeekstraat 28, kadastraal bekend sectie C nr. 487 B3 wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

IVLW-Midden - Voortgang subsidiedossier 2020-2025

 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient een aantal beslissingen te nemen om de voortgang van het subsidiedossier vlot te laten verlopen. Deze vragen werden ook besproken tijdens de stuurgroep van IVLW Midden op 2 april 2019.

Zo moet het college een beslissing nemen over:

 

Het toetreden van de gemeente Ranst bij IVLW Midden vanaf 2020.

Het behouden van het Wooninfopunt.

De wijze van verdeling van subsidies (verplichte en aanvullende) volgens het overzicht dat werd besproken tijdens de vergadering.

Het ontvoogden van de gemeente op vlak van woningkwaliteit.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

IOD: Venice Beach - Herentalsebaan 653a - Aanvraag terras

 

 

Er wordt geen toelating gegeven aan Venice Beach, gevestigd Herentalsebaan 653a te 2160 Wommelgem, voor de exploitatie van een terras bij horecazaak.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een groendak (43 m²) - Kruizemunt 22 - Standpunt

 

 

Vraag om een toelage van 1.000,- euro voor de realisatie van een groendak uit te betalen.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Beemdkant - Verwijderen percelen uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt perceel 11052_B_0052___000_00 (Beemdkant) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: Bouwonderneming Huybregts-Reynders nv - Exploitatie van een bronbemaling bij bouwwerken - Ternesselei 54 en 56 - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van een bronbemaling bij bouwwerken op Ternesselei 54 - 56.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Beroep Delanghe-Voet - Verbouwen woning naar meergezinswoning - Lt. K. Caluwaertsstraat 20 - OMBR - Advies en hoorzitting.

 

 

Het schepencollege verleent een advies over het beroep dat werd ingesteld tegen de weigering van omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning naar meergezinswoning, Lt. K. Caluwaertsstraat 20.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Onderhoud gemeente-eigendommen - Aanstellen extern schoonmaakbedrijf  - Vanaf 07/2019 t/m 06/2021 - Goedkeuring gunning

 

 

Onderhoud gemeente-eigendommen - Aanstellen extern schoonmaakbedrijf - Vanaf 07/2019 t/m 06/2021 - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Fort II: Herstellen gevelmetselwerk hoofdfrontgebouw en grote caponnière - Fase I bis - Officierengebouw - Vernieuwen ramen en deuren en herstel dichting dak - Fase 2 - Goedkeuring eindsstaat

 

 

Fort II: Herstellen gevelmetselwerk hoofdfrontgebouw en grote caponnière - Fase I bis - Officierengebouw - Vernieuwen ramen en deuren en herstel dichting dak - Fase 2 - Goedkeuring eindsstaat

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Open Monumentendag: Zondag 8 september 2019 - Deelname

 

 

Wommelgem neemt deel aan de 31ste editie van Open Monumentendag op zondag 8 september 2019.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Cultuur: Toelage verbouwingswerken Verenigde Vogelvrienden Wommelgem vzw - Herstelling en renovatie sanitair en boiler

 

 

Er wordt geen toelage verstrekt aan Verenigde Vogelvrienden Wommelgem vzw voor uitgevoerde verbouwingswerken in hun lokaal in Fort 2.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Evenementen: TVR Corrida - Zaterdag 1 juni 2019

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt goedgekeurd en er wordt toelating gegeven om de Corrida te organiseren op zaterdag 1 juni 2019.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Evenementen: Picknick GROEN! zondag 16 juni 2019 - grasveld speelterrein Brieleke

 

 

Er wordt toelating gegeven aan GROEN! om op zondag 16 juni op het grasveld van het nieuw speelplein aan het Brieleke een picknick te organiseren van 10.30 u. tot 15.00 u.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Senioren: Daguitstap - Principebeslissing

 

 

Senioren: daguitstap naar Blegny.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018

 

 

Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Sport: Organisatie intergemeentelijke BoWo-Fortrun op 26 september 2019 - Praktisch

 

 

De zevende intergemeentelijke BoWo-Fortrun wordt georganiseerd op donderdag 26 september 2019 van 9.00 tot 15.00 u. in Fort 2 te Wommelgem.

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 05 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op leegstand woningen en gebouwen - Kohier nr. 1 AJ 2018

 

 

Het kohier nummer 1 van aanslagjaar 2018 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 33.000,- EUR.

 

Publicatiedatum: 03/06/2019