Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 30 12 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 12 2019

 

Onderwijzend personeel: Vaste benoeming

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de vaste benoemingen voor de vacante betrekkingen.

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 12 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanvraag nieuwe affectatie en mutatie vastbenoemde bijzondere leermeester Islam

 

 

De vastbenoemde bijzondere leermeester Islam van GBS 't Laar bekomt voor 8/24 een mutatie naar Ranst. Het verzoek voor een nieuwe affectatie binnen Wommelgem voor 4/24 wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 12 2019

 

GBS Het Oogappeltje - Uitbreiding en verbouwing - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

 

De voorlopige oplevering van het dossier GBS Het Oogappeltje - Ver-, nieuwbouw van gedeelte van de school - Dasstraat 26-28 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 12 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten AJ 2019 kohier 1

 

 

Het kohier nummer 1 van aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 12 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Urnenveldconcessie U/7/2

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem centrum wordt een urnenveldconcessie toegestaan

Publicatiedatum: 07/01/2020