Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

Vanaf punt 14 verlaat Ann Theys, schepen de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 15 vervoegt Ann Theys, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zittingen worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Administratief personeel: Aanstelling deskundige vrije tijd - jeugd

 

 

Een deskundige vrije tijd - jeugd in contractueel dienstverband werd aangesteld met ingang van 1 juni 2019.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Administratief personeel: Aanstelling diensthoofd burgerzaken

 

 

Een diensthoofd burgerzaken werd aangesteld in contractueel dienstverband met ingang van 14 mei 2019.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Administratief personeel: Ontslag - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van het aangeboden ontslag van een personeelslid.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Evaluatie algemeen directeur

 

 

Het voorstel van het evaluatiecomité voor de procedure en de criteria voor de evaluatie van de proeftijd van de algemeen directeur wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Afvaardiging vakbondsoverleg vanuit college

 

 

De burgemeester wordt namens het schepencollege afgevaardigd in het overleg- en onderhandelingscomité.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Aanvraag lestijden boven het contingent voor het schooljaar 2019-2020 -  Gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Taxidiensten: Kennisneming PV

 

 

Er wordt kennisgenomen van het PV van taxicontrole op 13 april 2019.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Taxidiensten: vergunning tot exploitatie van een taxidienst - Hernieuwing

 

 

Er wordt een vergunning afgeleverd voor de exploitatie van een taxidienst op het grondgebied van Wommelgem.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Handel: Zondagopening - Lidl

 

 

Er wordt een afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan voor Lidl Belgium op zondag 15, 22 en 29 december 2019.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Goedkeuring huisstijl en logo

 

 

Er werd goedkeuring gegeven aan de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV25 : Bouwen woning - Adolf Mortelmansstraat 25 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door de heer en mevrouw Reculez-Tysmans, Bisschoppenhoflaan 376/1, 2100 Antwerpen tot het bouwen van een halfopen ééngezinswoning gelegen Adolf Mortelmansstraat 25, kadastraal bekend sectie C nr. 234 E2 wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV26 - Kleinhandelsactiviteiten en exploitatie groothandel in ijzerwaren en gereedschappen - Herentalsebaan 455 - Beslissing (KHIA3/ESAV)

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV31: Uitbreiden en verbouwen voormalig kloostergebouw en functiewijziging naar schoolgebouw - Torenstraat 30 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door de heer Erik Laenen namens Sint-Johannaschool VZW gevestigd Torenstraat 3, 2160 Wommelgem voor het verbouwen, uitbreiden en omvormen van een voormalig kloostergebouw naar een schoolgebouw als uitbreiding van de bestaande school gelegen Torenstraat 30 en 34, kadastraal bekend sectie C nr. 129T en 280V wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Bezwaar belasting leegstand aanslagjaar 2018 - Adolf Mortelmansstraat 62

 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient te beslissen of zij al dan niet een vrijstelling zullen verlenen voor aanslagjaar 2018 op basis van het ingediende bezwaarschrift dat als bijlage bij dit besluit gevoegd werd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een hemelwaterinstallatie (4.800 liter) - Hofstraat 23 - Standpunt

 

 

Geen subsidie te geven voor een hemelwaterinstallatie, gezien er niet voldaan werd aan Art. 4.1.1., onderdeel "algemene toekenningsvoorwaarden" van het gemeentelijke subsidiereglement.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

GDPR: Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verwerkingsregister voor gemeente en OCMW

 

 

Het Verwerkingsregister voor gemeente en OCMW werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Mobiliteit - Vervoerregio - Deelfietsen

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het initiatief (elektrische) deelfietsen, gecoördineerd door Vervoerregio Antwerpen, in samenwerking met Stad Antwerpen en advies-en projectmanagementbureau The New Drive. Intussen neemt het lokaal bestuur geen nieuwe exclusieve en langdurige engagementen inzake fietsdeelsystemen.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Immerseelstraat - Vernieuwen openbare verlichting - Goedkeuring gunning

 

 

Er werd goedkeuring gegeven aan Fluvius voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Immerseelstraat.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Herinrichting kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/ Van Tichelenlei - Goedkeuring gunning en aanvangsdatum

 

 

Er werd door het college van burgemeester en schepenen goedkeuring verleend aan de gunning en aanvangsdatum voor de opdracht " Herinrichting kruispunt Ternesselei/ Nijverheidsstraat/ Van Tichelenlei.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Gebruik gemeentewegen voor uitzonderlijk vervoer - Toelating

 

 

Onder voorbehoud van toelating van de Vlaamse Overheid, wordt onder bepaalde voorwaarden toelating verleent voor uitzonderlijk vervoer op gemeente wegen.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Infoblad: De Wommelgemnaar - 07/2019 t.e.m. 06/2023 - Goedkeuring gunning

 

 

 

Er werd door het college van burgemeester en schepenen goedkeuring verleend aan de gunning van de basisopdracht "Infoblad: De Wommelgemnaar - 07/2019 t.e.m. 06/2023" en bijhorende verlengingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Bibliotheek: studeren in de polyvalente ruimte van de bib mei-juni 2019

 

 

De polyvalente zaal van de bibliotheek wordt van 28 mei tot 26 juni 2019 open gesteld als studieruimte en dit telkens op maandag van 9 tot 20.30 uur, dinsdag en woensdag van 9 tot 17 uur, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Evenement: Tijdelijk verkeersreglement - Candonckfeest 1 juni 2019 - Volkaertslei 29

 

 

Er is een tijdelijk verkeersreglement van kracht in de Volkaertslei op 1 juni 2019 tijdens het Candonckfeest.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Tijdelijk verkeersreglement: GBS Het Oogappeltje - Adolf Mortelmansstraat

 

 

Op zaterdag 18 mei 2019 zal vanaf 08 u. tot en met 21 u. de A. Mortelmansstraat gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt worden tussen de huisnummers 38 en 56.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk - Aanpassing

 

 

Het is noodzakelijk om de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwillige medewerkers aan initiatieven van de gemeente en het OCMW op elkaar af te stemmen.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Evenementen: Cursus fietsonderhoud voor senioren - Standpunt

 

 

Er wordt een cursus fietsonderhoud aangeboden aan de senioren op dinsdagen 2, 9 en 16 juli 2019.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Genootschap O-L-Vrouw van Scherpenheuvel Wommelgem - Ter beschikking stellen busje - Standpunt

 

 

Er wordt toestemming gegeven om het busje van de BKO ter beschikking te stellen aan het Genootschap O-L-Vrouw van Scherpenheuvel tijdens het pinksterweekend.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Jeugdbeleid: Herschikking jeugdatelier - Standpunt

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de herschikking van het jeugdatelier.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

TVR: Wielerwedstrijd - De 8 van Wommelgem -  Zondag 25 augustus 2019

 

 

Voor de organisatie van de wielerwedstrijd 'De 8 van Wommelgem' is een tijdelijke verkeersverordening nodig.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de reclameborden AJ 2018 kohier 1

 

 

Het kohier nummer 1 van aanslagjaar 2018 m.b.t. de belasting op reclameborden wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 17.040,- EUR.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de bedrijfsruimten AJ 2018 kohier 2

 

 

Het kohier nummer 2 van aanslagjaar 2018 m.b.t. de belasting op bedrijfsruimten wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 4.679,40 EUR.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten AJ 2018 kohier 5

 

 

Het kohier nummer 5 van aanslagjaar 2018 m.b.t. de belasting op reclamedrukwerk wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 150,- EUR.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Wekelijkse markt: wijzigingen 1ste kwartaal 2019

 

 

Wekelijkse markt: wijzigingen 1ste kwartaal 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Grafconcessie

 

 

Grondconcessie

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Grafconcessie

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Grafconcessie.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/2/7

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: aankoop urnenveldconcessie.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 05 2019

 

Agenda gemeenteraad

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019