Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Administratief personeel: Ter beschikking stelling van een personeelslid

 

 

Een personeelslid wordt voor 5 jaar ter beschikking gesteld van het gemeentebestuur Borsbeek.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Individueel bezoldigd personenvervoer: Standplaatsen - Standpunt

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Aanvullende belasting op de personenbelasting

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 een aanvullende belasting te vestigen ten laste van de rijksinwoners die in de gemeente belastbaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 zeshonderdertig (630) gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te vestigen.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op vaste en mobiele reclame

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de vaste en mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op bedrijfsruimten

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting te vestigen op de economische activiteiten (bedrijfsruimten).

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op leegstand woningen en gebouwen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met  2025 een gemeentebelasting te vestigen op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op de autobrandstoftoestellen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de voor het publiek toegankelijke autobrandstoftoestellen.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belastingen op het bouwen & verbouwen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een belasting te heffen op het bouwen en verbouwen van gebouwen.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op masten en pylonen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op allerhande masten en pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting te vestigen op de kamers en/of plaatsen dienstig als rendez-voushuizen.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Gemeentefinanciën: Vaststelling verkoopprijzen diverse manifestaties

 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoopprijzen voor diverse manifestaties zoals door het schepencollege voorgesteld, vast te stellen.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Retributie vastgoedinformatie

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te vestigen die verschuldigd is voor het opzoeken van vastgoedinformatie.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Retributie voor deelname aan het Jeugdatelier en vakantiewerking Axiemaxie

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de deelname aan de werking van het Jeugdatelier alsmede op de deelname van de vakantiewerking AxieMaxie.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht van mobiele constructies op het openbaar domein

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de mobiele constructies op het openbaar domein met uitzondering van deze op de wekelijkse markt.

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 28 11 2019

 

Retributie: Individueel bezoldigd personenvervoer - Vergunning en bestuurderspas

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 de retributies in het kader van het individueel bezoldigd personenvervoer vast te stellen.

Publicatiedatum: 04/12/2019