Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

ziekteverloven en sociale dienst : rapport van afwezigheden en uitbetaling sociale dienst periode april juni 2019

 

 

Tijdens de maanden april, mei en juni waren er verschillende personeelsleden afwezig wegens ziekte.(lijst als bijlage)

 

De aanvragen voor de sociale dienst over de periode april-mei 2019 werden behandeld.

(overzicht als bijlage)

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Taxidiensten: vergunning tot exploitatie van een taxidienst

 

 

Er wordt geen vergunning afgeleverd voor de exploitatie van een taxidienst op het grondgebied van Wommelgem.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Taxidiensten: vergunning tot exploitatie van een taxidienst

 

 

Er wordt geen vergunning afgeleverd voor de exploitatie van een taxidienst op het grondgebied van Wommelgem. I

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Kerkenbeleidsplan: Samenstelling burgerlijke werkgroep en aanduiden afgevaardigden stuurgroep - Actualisering

 

 

De samenstelling van de burgerlijke werkgroep en de afgevaardigden voor de stuurgroep voor het opmaken van het kerkenbeleidsplan worden geactualiseerd.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling voltijdse onderwijzeres GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt besloten om een voltijdse tijdelijke onderwijzeres aan te stellen voor GBS 't Laar, tijdens het schooljaar 2019-2020, ter vervanging van een voltijds onderwijzer (TADD-er) die voor deze opdracht van een afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) geniet.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling voltijdse onderwijzeres GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een tijdelijke onderwijzeres voltijds aangesteld in GBS 't Laar, in vacante uren Lager Onderwijs, voor het schooljaar 2019-2020.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling voltijdse onderwijzeres - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een voltijdse, tijdelijke onderwijzeres aangesteld in GBS 't Laar, voor het schooljaar 2019-2020. Dit ter vervanging van onderwijzers die zorgkrediet opnemen, en door aanwending van vacante uren lager onderwijs.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling bijzondere leermeester RKG 12/24 - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een tijdelijk bijzonder leermeester RKG halftijds aangesteld in GBS 't Laar voor het schooljaar 2019-2020, ter vervanging van de vastbenoemde bijzonder leermeester RKG die een TAO aangevraagd heeft.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling kinderverzorgster 9/32 - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een tijdelijke kinderverzorgster aangesteld voor een opdracht van 9/32 in GBS 't Laar, ter vervanging van de vastbenoemde kinderverzorgster die afwezig is wegens zwangerschap.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Advies samenwerking LDC De Wimilingen

 

 

Voor de realisatie van de vervangingsnieuwbouw van het lokaal dienstencentrum De Wimilingen zal vzw Emmaüs een voorafgaande vergunning aanvragen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Hiervoor vragen zij een gemotiveerd advies over of het LDC De Wimilingen past binnen en bijdraagt aan de realisatie van het sociaal beleid van de gemeente en de bereidheid om hiermee samen te werken.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV29:  verbouwen en uitbreiden eengezinswoning - Adolf Mortelmansstraat 104 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning gelegen Adolf Mortelmansstraat 104, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 223M4, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV68 - verplaatsen en wijzigen verharding uitrit en wijzigen parkeerplaatsen - Jacobsveldweg 12 - Beslissing (SH/W)

 

 

De aanvraag ingediend door Ives Verheyden namens TESTAS NV gevestigd Jacobsveldweg 12 in 2160 Wommelgem voor het verplaatsen en wijzigen van verharding van de uitrit en het wijzigen van parkeerplaatsen, op een perceel, gelegen Jacobsveldweg 12, kadastraal bekend afdeling 1, sectie B nr. 155L te weigeren om reden dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke ordening en zijn onmiddellijke omgeving omdat het Agentschap Wegen en Verkeer - District Antwerpen op 12 juni 2019 een ongunstig advies heeft uitgebracht op basis van de schending van direct werkende normen

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV72 - Plaatsen afsluiting - Sint-Jansveld 14 - Beslissing (SH/W)

 

 

De aanvraag voor het plaatsen van een afsluiting, gelegen Sint-Jansveld 14, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 192E, te weigeren om redenen dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke ordening en zijn onmiddellijke omgeving gezien het Provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid, een ongunstig advies heeft afgeleverd en de aanvraag niet verenigbaar is met het watersysteem, gezien de aanvraag strijdig is met de algemene wettelijke voorwaarden, zijde het respecteren van een bouwvrije zone van 5m gemeten vanuit de kruin van de waterloop. De aanvraag doorstaat de watertoets niet. De aanvraag kan bijgevolg belangrijke gevolgen hebben op vlak van gebruiksgenot, hinderaspecten en veiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV62 -  Verbouwen zonevreemde woning - Rollebeekstraat 34 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een zonevreemde woning, gelegen op een perceel Rollebeekstraat 34, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 561, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV74 - Verbouwen en uitbreiden woning - Gulkenrodestraat 70 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning, gelegen Gulkenrodestraat 70, kadastraal bekend afdeling 1 sectie D nr. 22P, 22Y en 22V wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV70: verbouwen eengezinswoning naar eengezinswoning met een tijdelijke ondergeschikte woning - Brieleke 7 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend voor het verbouwen van een eengezinswoning naar een eengezinswoning met een tijdelijke ondergeschikte woonunit als zorgwoning voor de opvang van niet begeleide vluchtelingenjongeren, op een perceel gelegen Brieleke 7, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 453G2, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgevingsmelding stedenbouwkundige handelingen 2019/M91 - Uitbreiden woning - Hoevenstraat 143 - Aktename

 

 

Er wordt akte genomen van de melding voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Carine Van Royen, Fortbaan 180, 2160 Wommelgem, voor het verbouwen van een woning gelegen Hoevenstraat 143.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - Plaatsen houten poort - Oelegemsteenweg 10 - Uitspraak

 

 

De Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt de stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een houten poort te Wommelgem, Oelegemsteenweg 10.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - Bestemmingswijziging van leefruimte en bureau naar feestzaal en aanleggen en aanpassen van parkeerplaatsen - Oelegemsteenweg 12 - Uitspraak

 

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de stedenbouwkundige vergunning voor de bestemmingswijziging van leefruimte en bureau naar feestzaal en aanleggen van parkeerplaatsen te Wommelgem, Oelegemsteenweg 12.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Verdeling van eigendommen - Uilenbaan 120-142 - sectie C nummers 206 K/dl en 204 K3/dl

 

 

Het schepencollege formuleert een opmerking bij de verdeling van een deel van de eigendommen gelegen Uilenbaan 120 en Uilenbaan 142 dat gevoegd wordt bij het eigendom gelegen Uilenbaan 144.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Vereniging voor Openbaar Groen: Lidmaatschapsbijdrage werkjaar 2020

 

 

Voor de Vereniging van Openbaar Groen vzw zal een bedrag van € 944,07 "lidmaatschaps- bijdrage 2020" voorzien worden op de begroting voor 2020.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

ICT: Telecommunicatiediensten Vlaamse overheid - Tariefplannen Proximus - Standpunt

 

 

Besluit een keuze te maken uit de verschillende data-abonnementen en profielen voor split billing.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

GBS Het oogappeltje - Uitvoering  - Verrekening 32 tem 35 - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 32 tem 35 van GBS Het Oogappeltje.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Inrichten administratief gebouw - GBS Het oogappeltje - Raamovereenkomst "kantoormeubilair" - Goedkeuring Afroep

 

 

De inrichting van het administratief gebouw van GBS Het oogappeltje wordt gegund.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

GBS Het oogappeltje - Speelplaats - Aankoop speeltoestel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Het college heeft de aankoop van een speeltoestel voor GBS Het oogappeltje gegund.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

GBS Het oogappeltje - Speelplaats - Aankoop speeltoestel zandbak - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Het college heeft de aankoop van een speeltoestel voor de zandbak gegund.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Feestelijkheden: Organisatie van een winterdorp met ijspiste - Dienstjaren 2019/2020 - Goedkeuring gunning

 

 

De organisatie van een winterdorp met ijspiste voor het dienstjaar 2019/2020 wordt gegund.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Omgeving: Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) - Tijdelijke vervanging Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Omgeving: Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) - Tijdelijke vervanging Ruimtelijke Ordening  - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Sport: Rode Kruis Borsbeek-Wommelgem - Gebruik lokalen voor bloedinzamelingen 2020

 

 

Rode Kruis Borsbeek-Wommelgem krijgt toelating om de grote danszaal van polyvalent centrum Brieleke te gebruiken voor de bloedinzamelingen in 2020.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Senioren: Inrichting computercursus - Goedkeuring

 

 

Akkoord te gaan met het inrichten van digitale cursussen voor senioren in de polyvalente zaal van de bibliotheek in het najaar.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Tijdelijk verkeersreglement Belgian Ford Event - zondag 25 augustus 2019

 

 

Akkoord te gaan met het tijdelijk verkeersreglement voor het Belgian Fort Event op zondag 25 augustus 2019.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Evenement - Straatfeest Schawijck - zaterdag 31 augustus 2019

 

 

Akkoord te gaan met het tijdelijk verkeersreglement voor het straatfeest met BBQ in het Schawijck op zaterdag 31 augustus 2019.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Evenementen: Cursus fietsonderhoud voor senioren - aanpassing data

 

 

Er wordt een cursus fietsonderhoud aangeboden aan de senioren op dinsdagen 16, 23 en 30 juli 2019.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Evenementen: Vrijwilligersreceptie - Vrijdag 13 september 2019 - Kerkplaats

 

 

Akkoord te gaan met de organisatie van de vrijwilligersreceptie op vrijdag 13 september 2019 op de Kerkplaats.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Evenementen: Kerstmarkt - 14 december 2019 - Kaakstraat en Kerkplaats

 

 

Akkoord te gaan met de organisatie van de Kerstmarkt op zaterdag 14 december 2019 in de Kaakstraat en aan de Kerkplaats.

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Evenementen: Zomerbar "L' Puesto" Fort 2 - Wijziging openingsuren

 

 

Er wordt toelating gegeven om de huidige openingsuren van de 'Zomerbar L' Puesto' op het buitenfort van Fort 2 te wijzigen .

Publicatiedatum: 17/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 07 2019

 

Wekelijkse markt: overname standplaats

 

 

Wekelijkse markt: overname standplaats

Publicatiedatum: 17/07/2019