Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 4 verlaat Ludo Neyens, schepen de zitting.

Vanaf punt 5 vervoegt Ludo Neyens, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Personeel: Aanstelling - Beleidsconsulent Jeugd & Sport - Goedkeuring

 

 

Een Beleidsconsulent Jeugd & Sport (B1-B3) wordt aangesteld in voltijds contractueel dienstverband met ingang van 15 mei 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Personeel: Openverklaring - Coördinator gebouwen en magazijn (D4-D5)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Coördinator Gebouwen en Magazijn (D4-D5) wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Mandatarissen: Toekenning overlevingspensioen - Goedkeuring

 

 

Een overlevingspensioen wordt toegekend aan de weduwe van een gewezen burgemeester.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Mandatarissen: Toekenning overlevingspensioen - Goedkeuring

 

 

Een overlevingspensioen wordt toegekend aan de weduwe van een gewezen mandataris.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Huis Van Het Kind: Samenwerkingsovereenkomst met OLO-Rotonde vzw - Voorstel

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Nutsleidingen: Wyre - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Kaakstraat - Kerkplaats - Dasstraat

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Nutsleidingen: Wyre - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Rollebeekstraat

 

 

Er wordt toestemming gegeven aan Wyre BV om werken uit te voeren langsheen de Rollebeekstraat 9.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Nutsleidingen: Wyre - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Welkomstraat 32

 

 

Er wordt toestemming gegeven aan Wyre BV om werken uit te voeren langsheen de Welkomstraat.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Nutsleidingen: Eurofiber - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Doornaardstraat - Uilenbaan

 

 

Er wordt toestemming gegeven aan Eurofiber om werken uit te voeren langsheen de Doornaardstraat en Uilenbaan.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Gebruik gemeentewegen voor uitzonderlijk vervoer - Toelating

 

 

Onder voorbehoud van toelating van de Vlaamse Overheid, wordt onder bepaalde voorwaarden toelating verleend voor uitzonderlijk vervoer op gemeente wegen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Aankoop Sint-Damiaanstraat 134: Ontwerp van akte - Voorstel

 

 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de aankoop van de grond gelegen te Wommelgem, aan de Sint-Damiaanstraat 134, kadastraal bekend als sectie C, nr. 517 S4, te aanvaarden en het ontwerp van akte goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Omgevingsvergunning 2023/OV173: Regularisatie gedeeltelijke functiewijziging (garage > horeca), verbouwingswerken en de exploitatie van een frituur - Autolei 318

 

 

De aanvraag voor de regularisatie van een gedeeltelijke functiewijziging (garage > horeca), verbouwingswerken en de exploitatie van een frituur, op een perceel, gelegen Autolei 318, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 73T5., wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV23: Bouwen zwembad en exploitatie bronbemaling - Stommehoevenstraat 129

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een zwembad en de exploitatie van een bronbemaling, op een perceel, gelegen Stommehoevenstraat 129, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nrs. 102A en 102B., wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV36: Plaatsen publiciteit - Ternesselei 181

 

 

De aanvraag voor het plaatsen van publiciteit, op een perceel, gelegen Ternesselei 181, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 280A3., wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV39: Plaatsen publiciteit - Nijverheidsstraat 70

 

 

De aanvraag voor het plaatsen van publiciteit, op een perceel, gelegen Nijverheidsstraat 70, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 585T2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Patrimonium: VTC Brieleke - Automatisatie inkomdeur sas  - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “Patrimonium: VTC Brieleke - Automatisatie inkomdeur sas" komt tot stand volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Wegendienst: Reinigen van rioolkolken en verwerken van rioolkolkenslib - Dienstjaren 2024 2025 en 2026 - Verlenging 2027 en 2028 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit de nodigen firma's

 

 

Er wordt akkoord gegaan om het bestek nr. 2023/3P/1301 "Wegendienst: Reinigen van rioolkolken en verwerken van rioolkolkenslib - Dienstjaren 2024 - 2025 en 2026 - Verlenging 2027 en 2028" en de raming, opgesteld door de dienst mobiliteit en openbare werken goed te keuren, deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan deze procedure.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Omgeving: Wijzigen rooilijnplannen - Aanstellen landmeter - Goedkeuring verrekening 1 (Uitbreiding opdracht)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 1 (Uitbreiding opdracht) van de opdracht “Omgeving: Wijzigen rooilijnplannen - Aanstellen landmeter”.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Wegen- en rioleringswerken: Oelegemsteenweg (deel): Bodemonderzoek - Goedkeuring verrekening 1 (Bijkomende proeven)

 

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 (Bijkomende proeven) van de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Oelegemsteenweg (deel): Bodemonderzoek”.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Onderhoud gemeente-eigendommen: Aanstellen extern schoonmaakbedrijf - 1 juli 2024 t/m 30 juni 2025 - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 april 2024, voor de opdracht “Onderhoud gemeente-eigendommen: Aanstellen extern schoonmaakbedrijf - 1 juli 2024 t/m 30 juni 2025” en wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Bebossing perceel 11052A0062/00E000: Voorstel

 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om principieel akkoord te gaan met het bebossen van het perceel, gelegen aan de Van Tichelenlei, met kadastrale gegevens 11052_A_0062_E_000_00, i.k.v. een bebossingsproject onder voorbehoud van de aankoop van deze grond.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Sport: Lessenreeksen 2024-2025 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het inrichten van sportcursussen in het seizoen 2024-2025.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

VTC: Verlenging sluitingsperiode zomer 2024 - Goedkeuring

 

 

Voor het seizoen 2023-2024 worden de sluitingsdagen vastgesteld van Vrijetijdscentrum Brieleke, met name die van het sportcentrum, de sportcafetaria en het cultureel ontmoetingscentrum. Er wordt een uitbreiding gevraagd van de zomersluiting vanaf 21 juli 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Verkiezingen: Vaststelling kiezerslijst - 9 juni 2024 - Goedkeuring

 

 

De kiezerslijst wordt vastgesteld.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar Urneveldconcessie U10/2/4 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum Urneveldconcessie U/2/31- Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een verlenging van een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Eredienst: Kerkfabriek HH. Petrus & Paulus - Budgetwijziging 2024 - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van de correctie in de gemeentelijke toelage budgetwijziging 2024

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Eredienst: Kerkraad HH Petrus & Paulus - Notulen 23 januari en 18 maart 2024

 

 

Er wordt kennisgenomen van de notulen van de kerkraad van HH. Petrus en Paulus van 23 januari en 18 maart 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Eredienst: Centraal Kerkbestuur Wommelgem - Notulen 15 april 2024 - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van de notulen van het Centraal Kerkbestuur van Wommelgem van 15 april 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Eredienst: Kerkfabriek O.L.V. Boodschap - Jaarrekening 2023 - Schorsing

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek O.L.V. Boodschap van Wommelgem ongunstig te adviseren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Eredienst: Kerkfabriek HH. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2023 - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek
HH. Petrus en Paulus van Wommelgem gunstig te adviseren met opmerkingen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Fort 2: Aanrekenen energieverbruik 2022 verenigingen - Goedkeuring

 

 

Er wordt voorgesteld een deel van de facturen, voor gas- en elektriciteitsverbruik van 2022 gericht aan de verenigingen die permanent gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur, kwijt te schelden.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Financiën: Subsidiereglement op nominatieve toelagen - Voorstel

 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het reglement op nominatieve toelagen, goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 december 2022, aan te passen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 06 05 2024

 

Agenda gemeenteraad: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 08/05/2024