Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Werner Campenaerts, wnd algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Administratief personeel: Werfreserve afdelingshoofd Burger en Welzijn

 

 

Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd voor de functie van afdelingshoofd Burger en Welzijn (A4a-4b).

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Administratief centrum: Offerte Archiefzorg - Standpunt

 

 

Akkoord te gaan om de archivering van de dossiers van de diverse diensten te laten uitvoeren.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Aanstelling lesgevers Vlabus Oogappeltje schoolzwemmen schooljaar 2019-2020

 

 

Aaanstelling lesgevers Sportwerk Vlaanderen voor zwemonderwijs Oogappeltje 2019-2020

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Tijdelijk aanstelling van doorlopende duur kleuteronderwijs

 

 

Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD) van een kleuteronderwijzeres

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Tijdelijk aanstelling van doorlopende duur lager onderwijs

 

 

Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD) van een onderwijzeres lager onderwijs

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Onderwijzend personeel: Tijdelijk aanstelling van doorlopende duur kleuteronderwijs

 

 

Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD) van een kleuteronderwijzeres

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: Vermetten Wegenbouw nv - Exploitatie van een bronbemaling bij bouwwerken - hoek Ternesselei, Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van een bronbemaling bij bouwwerken op Ternesselei 255.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV53 - Gevelwijziging - Rollebeekstraat 19 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het wijzigen van de voorgevel van een eengezinswoning, gelegen Rollebeekstraat 19, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 546T, wordt vergund onder algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV54 - Verbouwen en uitbreiden woning - Autolei 21 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Abdelaali Belhasnioui, Autolei 21, 2160

Wommelgem voor het uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning gelegen Autolei 21, kadastraal bekend afdeling 1 sectie A nr. 177X3 wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV64 - Bouwen eengezinswoning met bijgebouw - Keerbaan 138 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een woning met een bijgebouw, een perceel, gelegen  Keerbaan 138, kadastraal bekend afdeling 1 sectie B nr. 236P, 236T en 236X, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden".

 

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV66 - Bouwen tuinberging - Oude baan 57 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een tuinberging, op een perceel gelegen Oude Baan 57, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 84N3, wordt vergund onder de stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV67 - Bouwen quarantainelokaal - Uilenbaan 200 B - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Greet Mertens namens D'IETEREN IMMO NV gevestigd Maliestraat 50, 1050 Elsene voor het plaatsen van een quarantainelokaal voor opslag van defecte elektrische wagens en defecte batterijen van elektrische wagens op een perceel gelegen Uilenbaan 200B, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 170C2 wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV65 - Herbouwen eengezinswoning - Selsaetentuinwijk 49 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Van Cauwelaert - Vandenbruwaene, Cameliastraat 25, 2600 Antwerpen voor het herbouwen van een ééngezinswoninggelegen op een perceel gelegen Selsaetentuinwijk 49, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 53W en 53V, te vergunnen.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV49 - Aanpassing en plaatsen uithangborden - Autolei 276 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Johan Wallaert namens EG RETAIL (BELGIUM) BVBA gevestigd Kapelsesteenweg 71, 2180 Antwerpen tot het aanpassen van uithangborden op totems, luifelboord en luifelkoloms aan een benzinestation gelegen Autolei 276, kadastraal bekend alsafdeling 1 sectie A nr. 85B4 en 84B4wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Stedenbouwkundige vergunning - Beukenlaan 28-40 - Kennisneming

 

 

Het schepencollege neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning van 12 juni 2019 volgens de bijzondere procedure afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar waarbij een voorwaardelijke vergunning verleend wordt voor het bouwen van een appartementsgebouw met 8 senioren- en 4 sociale woningen te Wommelgem, Beukenlaan 28-40.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

ICT: Audio-visuele toepassing raadzaal Handboogstraat 36 - Raamovereenkomst "ICT-diensten Stad Brugge" - Goedkeuring gunning

 

 

Aankoop van een audio-visuele oplossing voor de inrichting van de raadzaal in de Handboogstraat 36, in het kader van de raamovereenkomst "ICT-diensten Stad Brugge".

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Nutsleidingen: Fluvius - Verplaatsen gasleiding - Brieleke 16

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Fluvius voor het uitvoeren van nutswerken in het Brieleke.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Nutsleidingen: Telenet/Fluvius - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Adolf Mortelmansstraat 23-25

 

 

Toelating werd gegeven aan Fluvius en Telenet voor het uitvoeren van nutswerken in de Adolf Mortelmansstraat mbt het aansluiten van 2 nieuwbouwwoningen.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Nutsleidingen: Telenet - Vervangen ondergrondse leiding - Immerseelstraat

 

 

Er werd toelating gegeven aan Telenet voor het uitvoeren van nutswerken in de Immerseelstraat mbt het vervangen van een defecte kabel.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Tijdelijk verkeersreglement: buurtfeest - Oude Baan - 7 september 2019

 

 

Akkoord te gaan met het tijdelijk verkeersreglement in de Oude Baan op zaterdag 7 september 2019 van 15.00 - 23.30 u.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Jeugdbeleid: Inrichten Sint-Michielsstraat als speelstraat - Goedkeuring

 

 

Aanvraag om de Sint-Michielsstraat in te richten als speelstraat van 12 tot 18 augustus 2019.

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/14

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/25

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: grafconcessie D/1/32

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: grafconcessie

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/2/5

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/36

 

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/36

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: urnenveldconcessie U4/2/5

 

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: urnenveldconcessie U4/2/5

Publicatiedatum: 03/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 07 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: columbariumconcessie COL1/1/4

 

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: columbariumconcessie COL1/1/4

Publicatiedatum: 03/07/2019