Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Politiezone MINOS: Defusie Borsbeek - Voorstel

 

 

Voor de uitstap van gemeente Borsbeek uit de politiezone MINOS, als gevolg van de fusie met de stad Antwerpen, worden een aantal afspraken gemaakt die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Personeel: Contract bepaalde duur - Verlenging

 

 

Er wordt een contract van bepaalde duur afgesloten voor een functie op de financiële dienst.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Personeel: Contract bepaalde duur - Verlenging

 

 

Er wordt een contract van bepaalde duur afgesloten voor een halftijdse administratieve functie.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Personeel: Vermindering contractuele prestaties - Goedkeuring

 

 

Een voltijds administratief medewerker dient een ontslag in voor 4 uur wekelijkse prestaties met ingang van 27 mei 2024.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Jobstudenten: Aanwerving - Zomerperiode 2024 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om voor verschillende diensten jobstudenten voor de zomerperiode van 2024 aan te werven.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 ILV Zora Werkt - Voorstel

 

 

De aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 evan de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Jaarrekening 2023 ILV Zora Werkt - Voorstel

 

 

De jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

LEKP: Rapportering 2023 - Voorstel

 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om kennis te nemen van de rapportering LEKP 2023 in het kader van LEKP (Lokaal Energie- en Klimaatpact) 2.0 en de gemeenteraadsbeslissing na kennisname op te laden via het digitaal loket voor lokale besturen.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV6: Verbouwen eengezinswoning en slopen bijgebouw – Ternesselei 64

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning en het slopen van een bijgebouw, op een perceel, gelegen Ternesselei 64, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 571B3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV19: Verbouwen eengezinswoning – Adolf Mortelmansstraat 30

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Adolf Mortelmansstraat 30, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 250Y4., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Omgevingsvergunning 8.444_1183_2: Exploitatie van een carwash - Autolei 276

 

 

De aanvraag voor de exploitatie van een carwash, op een perceel, gelegen Autolei 276, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 85B4., wordt vergund onder algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Beroep: Sint-Damiaanstraat 106 - Functiewijziging, verbouwen pand, plaatsen publiciteit en exploitatie van een rouwcentrum - Besluit deputatie - Kennisneming

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen genomen in zitting van 14 maart 2024, waarbij onder voorwaarden vergunning wordt verleend voor de functiewijziging van wonen naar diensten, het verbouwen van een pand, het plaatsen van publiciteit, en het uitbaten van een rouwcentrum te Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 106.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Meldingen RO en Milieu: Kwartaal 1 2024 - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van de meldingen die werden ingediend in het eerste kwartaal van 2024, zijnde de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Meldingen van ingebruikneming van een eigen waterwinning - Kennisneming

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de meldingen van ingebruikneming van eigen waterwinning ingediend in de periode van 1 september 2023 tot en met 17 maart 2024.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Studie Lage Keer: Brief start en deelname

 

 

Er wordt kennis genomen van de start van de studie naar de ontwikkeling van de Lage Keer en het gesloten verkeerssysteem en er wordt besloten om deel te nemen aan beide onderzoeken.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Wegenwerken: Fietsverbinding Centrum - 't Laar (Pad nr. 85, Weg nr. 44)” - Aangepaste borgtocht

 

 

 

Er wordt kennis genomen van de aangepaste berekening van de aanvullende borgtocht 1.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Patrimonium: Aanstellen extern schoonmaakbedrijf - 1 juli 2024 t.e.m. 30 juni 2025 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan het bestek nr. 2024/3P/1386 "Onderhoud gemeente-eigendommen - Aanstellen extern schoonmaakbedrijf - 1 juli 2024 t/m 30 juni 2025" en de raming opgesteld door de gemeente Wommelgem, deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Senioren: Busuitstap senioren - 22 augustus 2024 - Goedkeuring

 

 

De busuitstap voor senioren naar Leuven op donderdag 22 augustus 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Bibliotheek: Jaarverslag en jaarrekening Bibburen 2023 - Voorstel

 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening aangaande de werking van Bibburen in 2023 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Tijdelijk verkeersreglement: Benefiet Tim Smeuninx 22 juni 2024 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de benefiet van Tim Smeuninx op zaterdag 22 juni 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Verkiezingen: Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur - Kennisneming

 

 

Neemt kennis van het schrijven van Gwendolyn Rutten, Vice-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 11 maart 2024.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Verkiezingen: Schrijven van Agentschap Wegen & Verkeer - Kennisneming

 

 

Neemt kennis van het schrijven van Eva Van den Bossche, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen van 6 maart 2024.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Verkiezingen: 9 juni 2024 - Inschrijving meerderjarige EU-burgers op de kiezerslijst - Goedkeuring

 

 

Inschrijving meerderjarige EU-burgers op de kiezerslijst

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Burgerzaken: Koppeling met 'Mijn Burgerprofiel' - Goedkeuring

 

 

Er wordt beslist om in te gaan op het gratis aanbod van Vanden Broele en Digitaal Vlaanderen om een koppeling te maken tussen eGovFlow en mijn Burgerprofiel.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar: Urneveldconcessie U8/1/5 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Urneveldconcessie U/1/28 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Urneveldconcessie U/1/28 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Grafconcessie D/3/13 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrumwordt een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Grafconcessie D/4/13 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrumwordt een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Verlenging grafconcessie A/5/2 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelge-centrum wordt een verlenging van een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Verlenging grafconcessie D/3/18 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een verlenging van een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar: Columbariumconcessie COL2/2/4 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar wordt een columbariumconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 04 2024

 

Agenda gemeenteraad: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/04/2024