Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Werner Campenaerts, wnd algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Ann Theys, Lise Poelemans, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Werkl.pers. deeltijdse werkhervatting na ziekte

 

 

Deeltijdse werkhervatting van een statutair personeelslid na een afwezigheid van 3 en een halve maand.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Administratief personeel: Zwangerschap - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van de zwangerschap van een personeelslid.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV61 - Uitbreiden woning en verbreden oprit - Hoevenstraat 90 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van de woning met garage en het verbreden van de bestaande oprit, op een perceel gelegen Hoevenstraat 90, kadastraal bekend afdeling 1, sectie C nr. 436L2, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Omgevingsproject 2019/OV63 - bouwen meergezinswoningen 20 app met ondergrondse garage, 4 eengezinswoningen, het aanleggen van parkeerplaatsen en bouwen van een fietsenstalling na slopen bestaand gebouwen - Fortbaan /Herentalsebaan - Beslissing (SH/W)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 20 appartementen met kelder, 4 eengezinswoningen en een fietsenberging na het slopen van een gedeelte van de bestaande bebouwing en het aanleggen van parkeerplaatsen in de voortuin, een perceel gelegen te Fortbaan 30, 32 en Herentalsebaan 258, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 257N2, 246M3 en 257L2, te weigeren.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV78 - Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning en regularisatie garage - Van Asschestraat 6 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van de garage, gelegen Van Asschestraat 6, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A nr. 310A2, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV85 - Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning na sloop achterbouw - Oude Baan 2 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning na het slopen van een bestaande achterbouw, gelegen Oude Baan 2, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 81N4, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Verordening conformiteitsattesten - Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 23 juli 2019

 

 

De verordening conformiteitsattesten dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019 werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 23 juli 2019.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

REG: Facturen periode 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2019 - Toekenning premies

 

 

De aanvragen tot betoelaging van rationeel energiegebruik ten bedrage van € 14.836,33 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

IVLW-Midden - Intergemeentelijk infomoment over "verhuren via het SVK en de nieuwe huurwetgeving" door Wijnegem en Wommelgem op 25 september 2019 - Standpunt

 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een infomoment

op woensdag 25 september 2019 over het verhuren via een sociaal

verhuurkantoor (SVK) en de nieuwe huurwetgeving goed. Het infomoment wordt samen met de gemeente Wijnegem georganiseerd en zal doorgaan in 't Gasthuis in Wijnegem.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Speelplein Volkaertslei: Aankoop en levering zeezand en boordstenen voor combinatie speeltoestel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Speelplein Volkaertslei: Aankoop en levering valbreekzand en boordstenen voor combinatie speeltoestel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Mobiliteit: Schoolstraat Dasstraat - Proefopstelling - Goedkeuring

 

 

De proefopstelling 'inrichting schoolstraat' in de Dasstraat wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Evenementen - Tijdelijk verkeersreglement N8 van Wommelgem - 24 augustus 2019

 

 

Akkoord te gaan met een tijdelijk verkeersreglement voor de " N8 van Wommelgem " ingaande vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 19.00 uur

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Voetbalveld en atletiekpiste Fort II: Regulier onderhoud en jaarlijks onderhoud - Dienstjaren 2017-2018 - 2018-2019 en 2019-2020 - Goedkeuring verrekening

 

 

Voetbalveld en atletiekpiste Fort II: Regulier onderhoud en jaarlijks onderhoud - Dienstjaren 2017-2018 - 2018-2019 en 2019-2020 - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Personeel: Huisbewaarster - Oninbaar stellen huurachterstallen - Standpunt

 

 

De achterstallige huurgelden van de maanden mei, juni en juli 2017 voor de conciërgewoning Maria Clarastraat 60 aan het gemeentebestuur, worden oninbaar gesteld.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 08 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: grafconcessie A/6/10

 

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: aankoop grafconcessie A/6/10

Publicatiedatum: 13/08/2019