Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

Administratief personeel.: Diensthoofd sociale dienst - Aanwerving

 

 

Er wordt een diensthoofd voor de sociale dienst aangeworven.

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

Sociale tewerkstelling art.60§7. Aanpassen terbeschikkingstelling.

 

 

Er wordt goedkeuring verleend voor de terbeschikkingstelling van een sociaal tewerkgestelde aan een sociale organisatie.

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

Interlokale vereniging Zora Werkt!: Beheerscomité

 

 

De vertegenwoordiging van het OCMW Wommelgem in het beheerscomité van de interlokale vereniging "Zora Werkt!" wordt voorgesteld aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

Seniorenwoning OCMW: Beukenlaan 8 - Vervangen verwarmingsketel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt voor de opdracht "Seniorenwoning OCMW: Beukenlaan 8 - Vervangen verwarmingsketel” beslist om deze tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze te gunnen aan de firma met de meeste voordelige offerte.

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 02 2020

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/02/2020