Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 20 12 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 20 12 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 20 12 2019

 

Uitbreiding uren Trajectbegeleiding

 

 

Er wordt goedkeuring verleend voor een vermeerdering van het aantal uren arbeids-en trajectbegeleiding.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 20 12 2019

 

Sociale tewerkstelling: Aanwerving.

 

 

Er wordt goedkeuring verleend voor de sociale tewerkstelling van een personeelslid in toepassing van artikel 60§7 van de OCMW Wet.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 20 12 2019

 

Postverwerking gemeente en OCMW - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “Postverwerking gemeente en OCMW - Dienstjaar 2020” wordt gegund aan Postalia Belgium.

Publicatiedatum: 20/12/2019