Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Personeel: verlofregeling 2020

 

 

De verlofregeling voor het personeel van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Mimosa: Aangepaste financiële regeling

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal voorgesteld worden de aanpassing van de financiële regeling betreffende het samenwerkingsverband MiMoSa goed te keuren.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Handboogstraat 36: Aanpassen balie en kinderhoek - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de opdracht “Handboogstraat 36: Aanpassen balie en kinderhoek”, deze tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en te gunnen aan de firma met de enige offerte.