Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Personeel: verlofregeling 2020

 

 

De verlofregeling voor het personeel van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Mimosa: Aangepaste financiële regeling

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal voorgesteld worden de aanpassing van de financiële regeling betreffende het samenwerkingsverband MiMoSa goed te keuren.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 11 2019

 

Handboogstraat 36: Aanpassen balie en kinderhoek - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de opdracht “Handboogstraat 36: Aanpassen balie en kinderhoek”, deze tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en te gunnen aan de firma met de enige offerte.

Publicatiedatum: 13/11/2019