Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 04 05 2021

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 04 05 2021

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 04 05 2021

 

Mandatarissen : Terugvordering presentiegeld - 2020

 

 

Voor het jaar 2020 wordt van het bedrag dat verschuldigd is aan de werkgever van de mandataris wegens het opnemen van politiek verlof, het toegelaten gedeelte van het presentiegeld teruggevorderd pro rata het aantal dagen dat betrokkene politiek verlof heeft genomen op dagen die niet samen vallen met een vergadering van het BCSD.

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 04 05 2021

 

Ziekteverloven en sociale dienst

 

 

Er wordt kennisgenomen van de ziekteverloven en van de uitbetaling van de sociale dienst van de maanden januari, februari en maart 2021.

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 04 05 2021

 

Thuisdiensten: vrijwillig ontslag - aanpassing contract

 

 

Er wordt kennisgenomen van een gedeeltijk ontslag in contractuele functie.

Publicatiedatum: 10/05/2021