Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 19 05 2020

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 05 2020

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 05 2020

 

Mandatarissen : Terugvordering presentiegeld - 2019

 

 

Voor het jaar 2019 wordt van het bedrag dat verschuldigd is aan de werkgever van de mandataris wegens het opnemen van politiek verlof, geen gedeelte van het presentiegeld teruggevorderd.

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 05 2020

 

Ziekteverloven en sociale dienst

 

 

Er wordt kennisgenomen van de ziekteverloven en van de uitbetaling van de sociale dienst van de maanden januari, februari en maart 2020.

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 05 2020

 

Opschorting omkaderingsvergoeding sociale poetsdienst bij tijdelijke dienstverlening. Goedkeuring.

 

 

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt voorgesteld om de omkaderingsvergoeding voor de sociale poetsdienst niet op te vragen bij nieuwe klanten waarbij een tijdelijke dienstverlening wordt opgezet als gevolg van de coronacrisis.

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 05 2020

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 28/05/2020