Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 17 05 2021

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 05 2021

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 05 2021

 

Wijziging van het reglement voor de toekenning van een mantelzorgpremie - Voorstel

 

 

De wijzigingen aan het reglement tot toekenning van een mantelzorgpremie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 05 2021

 

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/05/2021