Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Overeenkomst Hove - Wommelgem: Tewerkstelling in het kader van arbeidsbegeleiding

 

 

De overeenkomst tussen het OCMW van Hove, het OCMW van Wommelgem en het personeelslid, tewerkgesteld in het kader van arbeidsbegeleiding, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Arbeidsongevallen - 16 april 2019

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 13 februari 2020.

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Goedkeuring beëindiging arbeidsovereenkomst art. 60§7 in wederzijds akkoord

 

 

Het Vast Bureau bekrachtigt de stopzetting van een tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 in wederzijds akkoord met ingang van 5 maart 2020.

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Sociale tewerkstelling art.60§7. Aanpassen terbeschikkingstelling.

 

 

Er wordt goedkeuring verleend voor de terbeschikkingstelling van een sociaal tewerkgestelde aan een sociale organisatie.

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Organisatiebeheersing - Budgetherzieningen - Algemeen kader - Goedkeuring

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld het schema met de verschillende soorten van budgetherzieningen goed te keuren.

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 10 03 2020

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/03/2020