Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring - Maatschappelijk werker

 

 

Een functie voor maatschappelijk medewerker in 0,5 VTE op contractuele basis wordt open verklaard.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Sociale poetsdienst: vervangingscontract

 

 

De tewerkstelling van een medewerker van de sociale poetsdienst. wordt verlengd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

ILV ZORA - Verbintenisverklaring opname regierol sociale economie - Goedkeuring

 

 

Het vast bureau verbindt zich ertoe om met de ILV ZORA de regierol sociale economie op te nemen.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Geïntegreerd inspectieverslag POD Maatschappelijke Integratie

 

 

Het vast bureau neemt kennis van het geïntegreerd inspectieverslag opgemaakt door POD Maatschappelijke Integratie.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Handboogstraat 36: Plaatsing logo tegen buitengevel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging - Dienstjaren 2020 en 2021 - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt beslist om de opdracht “Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging dienstjaren 2020 en 2021 te gunnen aan dezelfde dienstverlener. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek nr. 2016-056.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW

 

 

Het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019