Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 01 06 2021

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 01 06 2021

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 01 06 2021

 

Administratief personeel: aanwerving maatschappelijk werker

 

 

Een maatschappelijk werker wordt aangesteld met een voltijds contract van bepaalde duur.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 01 06 2021

 

Arbeidsongeval : tenlasteneming kosten

 

 

Het college neemt de resterende medische kosten na tussenkomst van een arbeidsongevallenverzekering niet ten laste. 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 01 06 2021

 

Beëindiging art. 60 wederzijds akkoord

 

 

Het Vast Bureau neemt kennis van de stopzetting van een tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 in wederzijds akkoord met ingang van 19 mei 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 01 06 2021

 

Aanwerving jobstudenten - Zomerperiode 2021- Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om voor verschillende diensten jobstudenten voor de zomerperiode van 2021 aan te werven.

Publicatiedatum: 02/06/2021