Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 08 04 2024

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 04 2024

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 04 2024

 

Patrimonium: Administratief Centrum Handboogstraat 36 - Valbeveiliging dak - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “OCMW - Eigendommen: Administratief Centrum Handboogstraat 36 - Valbeveiliging dak” komt tot stand volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs).

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 ILV Zora Werkt - Voorstel

 

 

De aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Jaarrekening 2023 ILV Zora Werkt - Voorstel

 

 

De jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 04 2024

 

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/04/2024