Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludovicus Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Ziekteverloven en sociale dienst: rapport van afwezigheden wegens ziekte en uitbetalingen sociale dienst van januari tot maart 2019

 

 

Er wordt kennisgenomen van de ziekteverloven en van de uitbetaling van de sociale dienst van de maanden januari, februari en maart 2019.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Jobstudent

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de aanwerving van een jobstudent in de periode zomervakantie 2019.

 

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Arbeidsongevallen

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 21 januari 2019.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Forfaitaire vergoeding voor vrijwilligerswerk

 

 

Het reglement omtrent de forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan initiatieven van het OCMW voor te stellen aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale Wijziging

 

 

De modaliteiten voor ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale worden aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Solidariteitsbijdrage Feestvarken vzw

 

 

Vanaf 2020 wordt er goedkeuring gegeven voor de solidariteitsbijdrage aan vzw Feestvarken.

 

Er wordt goedkeuring gegeven voor de verderzetting van de samenwerking met vzw Feestvarken.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 15 04 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 15/04/2019