Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Arbeidsreglement - bijlage ICT policy

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om de ICT policy toe te voegen aan het arbeidsreglement.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Inrichting raadzaal en dienst burgerzaken Handboogstraat 36 - Raamovereenkomst "Kantoormeubilair" - Afroep

 

 

De inrichting van de raadzaal en dienst burgerzaken Handboogstraat 36 wordt gegund.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.