Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Arbeidsreglement - bijlage ICT policy

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om de ICT policy toe te voegen aan het arbeidsreglement.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Inrichting raadzaal en dienst burgerzaken Handboogstraat 36 - Raamovereenkomst "Kantoormeubilair" - Afroep

 

 

De inrichting van de raadzaal en dienst burgerzaken Handboogstraat 36 wordt gegund.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 17 06 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 19/06/2019