Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om de rechtspositieregeling te wijzigen.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om het arbeidsreglement te wijzigen.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Administratief personeel: maatschappelijk werker - PV - Kennisneming

 

 

Kennisname van het proces-verbaal.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Administratief personeel: Kennisneming uitslag examen en aanwerving maatschappelijk werker

 

 

Een maatschappelijk werker voor de sociale dienst wordt aangesteld.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Ambtshalve herplaatsing

 

 

Op eigen verzoek wordt een personeelslid herplaatst in een functie van een lagere graad.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Administratief personeel: Aanleg werfreserve diensthoofd Sociale dienst

 

 

De aanwervingsprocedure voor de functie van een voltijds diensthoofd Sociale dienst in contractueel dienstverband wordt opgestart via een interne bevorderingsprocedure en indien er geen kandidaten zijn, via een externe werving. Er wordt een werfreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het kader voor het organisatiebeheersingssysteem ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

Rapportage klachten

 

 

De binnengekomen klachten worden ter kennisneming voorgelegd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

ESF project: “Outreach en activering”

 

 

Vanuit de intergemeentelijke samenwerking arbeidsbegeleiding ZORA een projectaanvraag "Outreach en activering" in te dienen.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 06 2019

 

ICT: Hosting servers (IaaS-oplossing) - Raamovereenkomst afname ciPort datacenterdiensten - SLA

 

 

De Raamovereenkomst voor de afname van ciPort datacenterdiensten goed te keuren.