Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Mandatarissen: Terugvordering presentiegeld - 2023 - Goedkeuring

 

 

Voor het jaar 2023 wordt van het bedrag dat verschuldigd is aan de werkgever van de mandataris wegens het opnemen van politiek verlof, het toegelaten gedeelte van het presentiegeld teruggevorderd.

 

Volgens artikel 5 van het K.B. van 31 mei 1977 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 19 juli 1976 vordert de betrokken instelling van de mandatarissen de lonen en de werkgeversbijdragen terug die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Arbeidsongeval - 30 mei 2022 - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

 

 

De consolidatie datum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 23 oktober 2023 met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 3%.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Personeel: Wijziging terbeschikkingstelling Artikel 60 §7 - Goedkeuring

 

 

Wijziging terbeschikkingstelling artikel 60 §7.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Opvolgingsverslag procesanalyse POD MI: Kennisneming

 

 

Het vast bureau neemt kennis van het opvolgingsverslag opgemaakt door de POD Maatschappelijke Integratie naar aanleiding van de evaluatie van het actieplan m.b.t. de analyse van de processen voor het beheer van de materies die gesubsidieerd worden door de POD Maatschappelijke Integratie.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Dak- en thuisloosheid: Deelname regionale dak- en thuislozentelling - Goedkeuring

 

 

Het schepencollege keurt de deelname aan het project ‘Dak- en thuislozentelling in de referentieregio Antwerpen', in samenwerking met Welzijnsvereniging KINA p.v., het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en de aangestelde onderzoeksgroep goed, maar wenst niet financieel te participeren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 06 05 2024

 

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 08/05/2024