Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

Aanstelling raadsman:  Procedure voor de Raad van State tegen beslissing van het vast bureau van 25 april 2019

 

 

Meester Ann Coolsaet wordt aangesteld om het OCMW te vertegenwoordigen in een procedure voor de Raad van State.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

Sociale poetsdienst: Medische overmacht

 

 

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt wegens medische overmacht verbroken.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

Handboogstraat 36: Plaatsing schuifdeur aan keuken - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt opdracht gegeven om de opdracht “Handboogstraat 36: Plaatsing schuifdeur aan keuken” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

Handboogstraat 36: Plaatsing logo tegen buitengevel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 19 11 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/11/2019