Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, Kelly Joris, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Ziekteverloven en sociale dienst

 

 

Er wordt kennisgenomen van de ziekteverloven en van de uitbetaling van de sociale dienst van de maanden juli, augustus en september 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Administratief personeel: Aanwerving onthaalmedewerker

 

 

Een administratief medewerker wordt aangesteld.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring - Administratief medewerker secretariaat

 

 

1 VTE voor de functie van administratief medewerker secretariaat wordt open verklaard. Deze zal ingevuld worden via interne personeelsmobiliteit. Bij gebrek aan geschikte kandidaten zal de werfreserve van administratief medewerker aangesproken worden.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Maatschappelijk werker: Ontslag

 

 

De tewerkstelling van een maatschappelijk werker wordt beëindigd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Sociale tewerkstelling: Wijziging terbeschikkingstelling

 

 

Een sociale tewerkstelling wordt verdergezet, mits aanpassing van de tewerkstellingsplaats.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Thuisdiensten: stagiairs - toelating

 

 

Er wordt toelating verleend aan 2 studenten om hun stage te volbrengen in de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Rechtspositieregeling: 2e pensioenpijler - Verhoging - Standpunt

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel te verhogen naar 2% in 2020 en naar 3% in 2021.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 22 10 2019

 

Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Goedkeuring verrekeningen 7 en 8

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekeningen 7 (GBS Het Oogappeltje) en 8 (Handboogstraat 36) voor de opdracht "Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019".

Publicatiedatum: 29/10/2019