Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 13 08 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Werner Campenaerts, wnd algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Ann Theys, Lise Poelemans, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 08 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/08/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 08 2019

 

Sociale tewerkstelling artikel 60§7. Aanwerving.

 

 

Er wordt goedkeuring verleend voor de sociale tewerkstelling van een personeelslid in toepassing van artikel 60§7 van de OCMW Wet.

Publicatiedatum: 13/08/2019