Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 08 06 2021

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Afwezig:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 06 2021

 

Jaarrekening 2020 - deel OCMW

 

 

Het vast bureau legt de jaarrekening 2020 van het ocmw voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 09/06/2021