Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Vast bureau van 11 02 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 11 02 2019

 

Jaarrekening OCMW 2018

 

 

Het vast bureau zal de jaarrekening 2018 voorleggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn met volgende resultaten:

                      Resultaat op kasbasis:€ 582.865,-

                      Autofinancieringsmarge:€   15.071,-