Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 29 07 2019

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 29 07 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 29 07 2019

 

Arbeidsongevallen

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 22 maart 2019.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 29 07 2019

 

Arbeidsongevallen

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 18 juni 2019.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 29 07 2019

 

Maatschappelijk werker: ontslag - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van het aangeboden ontslag van een personeelslid.