Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Vast bureau van 18 03 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 18 03 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 18 03 2019

 

Sociale tewerkstelling artikel 60. Beëindiging.

 

 

Een sociale tewerkstelling in toepassing van artikel 60§7 van de OCMW Wet wordt beëindigd.

Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 18 03 2019

 

Sociale poetsdienst. Vervangingscontract.

 

 

Procedure vervanging poetsvrouw sociale poetsdienst wordt opgestart.

Overzicht punten

Besluitenlijst Vast bureau van 18 03 2019

 

Wijkwerking. Afvaardiging OCMW.

 

 

Vertegenwoordiger OCMW voor het beheerscomité van de interlokale vereniging is aangeduid.