Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Voorlopige zorgraad eerstelijnszone Antwerpen-Oost: kandidatuurstelling

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het voorstel van de kandidaturen voor de zorgraad van de eerstelijnszone Antwerpen-Oost ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Verdeling middelen werkdrukvermindering openbare sector 2019

 

 

Kennisname voor de verdeling van de middelen werkdrukvermindering openbare sector 2019.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

GDPR: Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verwerkingsregister voor gemeente en OCMW

 

 

Het Verwerkingsregister voor gemeente en OCMW werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2019