Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Voorlopige zorgraad eerstelijnszone Antwerpen-Oost: kandidatuurstelling

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het voorstel van de kandidaturen voor de zorgraad van de eerstelijnszone Antwerpen-Oost ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Verdeling middelen werkdrukvermindering openbare sector 2019

 

 

Kennisname voor de verdeling van de middelen werkdrukvermindering openbare sector 2019.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

GDPR: Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verwerkingsregister voor gemeente en OCMW

 

 

Het Verwerkingsregister voor gemeente en OCMW werd goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 13 05 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.