Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Organisatiebeheersing: Auditrapport

 

 

Er wordt kennis genomen van het rapport opgemaakt naar aanleiding van de organisatieaudit.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Administratief personeel: Afstand van beroep tot nietigverklaring

 

 

Er wordt kennis genomen van het arrest van de Raad van State.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Personeel: Ontslag wegens pensioen - contractuele functie - sociale poetsdienst

 

 

Er wordt kennisgenomen van een ontslag in contractuele functie (sociale poetsdienst) wegens pensionering.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Sociale poetsdienst - Omzetten contract onbepaalde duur

 

 

Het vervangingscontract van een arbeidster in de sociale poetsdienst wordt omgezet naar een deeltijds contract van onbepaalde duur.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Sociale poetsdienst - Vervangingscontract

 

 

Het vervangingscontract van een arbeidster in de sociale poetsdienst wordt omgezet naar een nieuw vervangingscontract.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Arbeidsongevallen - 3 december 2019

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 15 december 2019.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Aanwerving jobstudenten - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om voor verschillende diensten jobstudenten voor de zomerperiode van 2020 aan te werven.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Stakingsaanzegging ACOD: Gezondheidszorg - 5 maart 2020

 

 

Het vast bureau neemt kennis van een stakingsaanzegging uitgaande van ACOD op donderdag 5 maart 2020 (24 uur) voor het personeel van de gezondheidszorg.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Premie Wommelgemse onthaalouders

 

 

Een ondersteuningspremie voor de Wommelgemse onthaalouders wordt uitbetaald aan alle onthaalouders die een geldige aanvraag hebben ingediend.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Aanstelling DPO. Niet aanvaarding KSZ

 

 

Er wordt kennis genomen van de niet aanvaarding en de verdere aanstelling van C-smart als functionaris gegevensbescherming.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Projectplan ondersteuning kwaliteitsbeleid regionale DGAT 2020-2022 - Goedkeuring

 

 

Het projectplan voor de ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de regionale DGAT voor de periode 2020-2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/03/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 25 02 2020

 

Handboogstraat 36 - plaatsing logo - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht "Handboogstraat 36 - Plaatsing logo" komt tot stand volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 05/03/2020