Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Sociale tewerkstelling artikel 60§7. Aanwerving

 

 

 

Er wordt goedkeuring verleend voor de sociale tewerkstelling van een personeelslid in toepassing van artikel 60§7 van de OCMW Wet.

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Stage maatschappelijk assistent Sociale dienst - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend aan een student van het 2e jaar Sociaal Agogische werk - Optie Maatschappelijk werk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen om tijdens de periode van 14 oktober 2019 tot en met 20 december 2019 een stage te volbrengen bij het OCMW Wommelgem.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Wijziging erkenning RDGAT - BAG - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van de wijziging betreffende de erkenning RDGAT - BAG.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019) éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW

 

 

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel OCMW

 

 

De interne kredietaanpassing 2019/1 van het OCMW wordt goedgekeurd en ter kennisneming voorgelegd aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 08 10 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 23/10/2019