Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Mandataris : Pensioenaanvraag m.i.v. 1 januari 2020

 

 

Er wordt toelating verleend aan de pensionering van een voormalig mandataris.

 

 

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Administratief personeel:  Aanleggen werfreserve diensthoofd sociale dienst - Uitslag selectieproeven - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van de uitslag van de selectieproeven afgenomen voor het aanleggen van een werfreserve voor de functie van diensthoofd sociale dienst.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Administratief personeel: Aanleggen werfreserve diensthoofd sociale dienst

 

 

De functie van diensthoofd sociale dienst in contractueel verband wordt openverklaard en voor de invulling ervan wordt een werfreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Sociale poetsdienst: Beëindiging tewerkstelling wegens ongewettigde afwezigheid -  Kennisneming

 

 

De tewerkstelling van een personeelslid wordt beëindigd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Sociale poetsdienst: medische overmacht

 

 

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt wegens medische overmacht verbroken.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Klantbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De gunning en lastvoorwaarden voor het aankopen van een klantbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019