Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Mandataris : Pensioenaanvraag m.i.v. 1 januari 2020

 

 

Er wordt toelating verleend aan de pensionering van een voormalig mandataris.

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Administratief personeel:  Aanleggen werfreserve diensthoofd sociale dienst - Uitslag selectieproeven - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van de uitslag van de selectieproeven afgenomen voor het aanleggen van een werfreserve voor de functie van diensthoofd sociale dienst.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Administratief personeel: Aanleggen werfreserve diensthoofd sociale dienst

 

 

De functie van diensthoofd sociale dienst in contractueel verband wordt openverklaard en voor de invulling ervan wordt een werfreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Sociale poetsdienst: Beëindiging tewerkstelling wegens ongewettigde afwezigheid -  Kennisneming

 

 

De tewerkstelling van een personeelslid wordt beëindigd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Sociale poetsdienst: medische overmacht

 

 

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt wegens medische overmacht verbroken.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Klantbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De gunning en lastvoorwaarden voor het aankopen van een klantbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule wordt goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 11 09 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.