Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling wordt ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging

 

 

Het gewijzigde arbeidsreglement wordt ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Rapportage klachten

 

 

De binnengekomen klachten worden ter kennis gebracht van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Organisatiebeheersing: Uitbreiding kader - Goedkeuring en Rapportage - Kennisneming

 

 

Uitbreiding van het algemeen kader organisatiebeheersing, alsook de rapportage over het organisatiebeheersingssyteem van het afgelopen jaar.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking - ILV Zora Werkt! - Jaarrekening Zora Arbeidstrajectbegeleiding 2019 - Goedkeuring.

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de jaarrekening 2019 van ILV Zora Werkt! voor het onderdeel Arbeidstrajectbegeleiding goed te keuren.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Lokaal opvanginitiatief - Wijziging - Goedkeuring.

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om in te gaan op de vragen van CAW Antwerpen vzw en Taalfabet vzw met betrekking tot de wijzigingen voor het lokaal opvanginitiatief van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Volmacht budgetbeheer en sociale bijstandsrekening

 

 

Aan de nieuwe maatschappelijk werker van de sociale dienst wordt een volmacht verleend voor de rekeningen budgetbeheer en sociale bijstand.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 16 06 2020

 

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020