Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 05 05 2020

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 05 2020

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 05 2020

 

Arbeidsongeval - 11 december 2019

 

 

De consolidatie datum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 30 december 2019.

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 05 2020

 

Aanwending extra middelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van OCMW-gebruikers.

 

 

Het Vast Bureau keurt het voorstel goed over de wijze waarop de extra middelen die het OCMW als gevolg van de coronacrisis ontvangt van de POD Maatschappelijke Integratie in functie van de organisatie van voedselhulp voor OCMW-gebruikers, zullen aangewend worden.

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 05 05 2020

 

Volmacht budgetbeheer en sociale bijstandsrekeningen

 

 

Aan het nieuwe hoofd sociale dienst wordt een volmacht verleend voor de rekeningen budgetbeheer en sociale bijstand.

Publicatiedatum: 14/05/2020