Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Administratief personeel: Aanstelling - Administratief medewerker

 

 

Een administratief medewerker (C1-C3) wordt aangesteld in voltijds contractueel dienstverband middels een contract van bepaalde duur voor 1 jaar.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Administratief personeel: Aanstelling - Administratief medewerker BKO

 

 

Een administratief medewerker BKO wordt aangesteld in halftijds contractueel dienstverband middels een contract van bepaalde duur met ingang van 29 augustus 2022 tot en met 7 oktober 2022.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Personeel: Aanwerving jobstudent - Grondinname

 

 

Wegens een annulering/niet reageren op een tewerkstelling tijdens de zomerperiode 2022 door een jobstudent voor de functie grondinname wordt een plaatsvervanger aangesteld.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OVP3: Schmidt Belgium bvba - Hervergunningsaanvraag transportbedrijf en inrichting voor reiniging van silowagens - Beslissing Deputatie

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Antwerpen inzake een omgevingsvergunning voor een transportbedrijf en inrichting voor de reiniging van silowagens (het reinigingsgedeelte is stopgezet van 6 juni 2022), gelegen Guddegemstraat 24 te 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als sectie A, nr. 26P5, aan Schmidt Belgium bvba, Guddegemstraat 24 te 2160 Wommelgem.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Kapmachtiging: Roosecapelleveld -  Sectie A  nr. 288B - Kennisneming

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van 27 juni 2022 van de adjunct-directeur adviezen en vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos in Antwerpen, waarbij machtiging wordt verleend voor het kappen van 28 populieren op een perceel gelegen ter streke Roosecapelleveld, kadastraal bekend als sectie A nr. 288 B.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Beroep: Ternesselei 287 - Gedeeltelijke functiewijziging en gevelwerken - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies over het beroep ingesteld tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2022 voor een gedeeltelijke functiewijziging en gevelwerken te Wommelgem, Ternesselei 287.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Lokaal Materialenplan 2023-2030: Ontwerp - Advies

 

 

Het standpunt VVSG en Interafval wordt bijgetreden en afzonderlijk overgemaakt aan OVAM.

Er wordt bovendien reeds principieel akkoord gegaan met een solidarisering van de restafvaldoelstelling, binnen de intercommuncale Igean.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

ICT: GIS - Koppeling - Toezicht en Handhaving en Gronden en Panden - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van GIS met koppeling voor 'Gronden en Panden' en 'Toezicht en Handhaving', installatie en opleiding.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

ICT: Omgeving.net - Goedkeuring Verrekening 3 (Toezicht en handhaving)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekening 3 (Module 'Toezicht en Handhaving') van de opdracht "ICT: Omgeving.net".

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Polyvalent centrum Brieleke: Keuken theaterzaal - Aankoop toestellen - Goedkeuring verrekening 1 (Professionele heteluchtoven)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 1 (Professionele heteluchtoven) van de opdracht “Vrijetijdscentrum: Keuken theaterzaal - Aankoop toestellen” en opdracht gegeven aan de technische dienst om een 3 fase stopcontact incl. aanpassing van ééndraadschema en keuring indien van toepassing te voorzien te voorzien in de keuken aan de theaterzaal Brieleke.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Infoblad: De Wommelgemnaar - 07/2019 t.e.m. 06/2023 - Goedkeuring verrekening 1 (Prijsstijging papier en daaruit volgende inflatoire loonstijgingen)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 1 (Prijsstijging papier en de daaruit volgende inflatoire loonstijgingen) van de opdracht “Infoblad: De Wommelgemnaar - 07/2019 t.e.m. 06/2023” en deze verhoging te laten ingaan vanaf editie september 2022.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Evenementen: Wommelgem feestivalt - 9 juli 2022 - Kerkplaats - Uitbesteding podiumtechnisch materiaal Vlaanderen feest - Goedkeuring verrekening 2 (Extra personeel en technisch materiaal)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 2 (Extra personeel en technisch materiaal) van de opdracht “Evenementen: Wommelgem feestivalt - 9 juli 2022 - Kerkplaats - Uitbesteding podiumtechnisch materiaal Vlaanderen feest”.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Welzijn Op het Werk: Psychosociale risicoanalyse - Rapportage en presentatie - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Welzijn Op het Werk: Psychosociale risicoanalyse - Rapportage en presentatie” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Marktbevraging: Brede eerstelijnspraktijk - Kandidaten Huisartsen(Praktijken) - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 19 juli 2022, opgesteld door Afdelingshoofd Burger en Welzijn, Leen Dries, dit verslag maakt integraal deel uit van deze beslissing. Deze opdracht “Marktbevraging: Brede eerstelijnspraktijk - Kandidaten Huisartsen(Praktijken)” wordt gegund aan de kandidaten met het enige voorstel.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Gemeente zonder gemeentehuis: Aanvraag subsidies voor de invoering van een 'slimme virtuele servicemedewerker' - Goedkeuring

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de deelname aan de projectaanvraag gemeente zonder gemeentehuis vanuit de regio Antwerpen en met de eigen bijdrage op basis van de simulatie.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Bibliotheek: Kraampjes Rode Neuzendag 2022 en Warmste Week 2022 - Goedkeuring

 

 

De bibliotheek biedt de mogelijkheid om voor 1 dag een kraampje voor het goede doel (Rode Neuzenendag of de Warmste Week) in de bib te organiseren.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: Strapdag basisschool De Boomgaard - 16 september 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de strapdag van basisschool De Boomgaard op vrijdag 16 september 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 25 07 2022

 

Aanstelling raadsman

 

 

Advocatenkantoor Antaxius Advocaten CV wordt aangesteld om het lokaal bestuur te ondersteunen in een beroep ontvangen door Proximus, Orange en Sit Media.

Publicatiedatum: 27/07/2022