Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

Vanaf punt 16 verlaat Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 16 verlaat Alex Helsen, schepen de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 17 vervoegt Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 17 vervoegt Alex Helsen, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad: Bekrachtiging

 

 

De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 10 mei 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Verwerven van eigendommen: Kosteloze grondafstand verkaveling Van Batenburg - Vissers - Van Scharen - Schransweg - Aanpassing ontwerp van akte - Goedkeuring

 

 

De aanpassing aan het ontwerp van akte in het kader van de gratis grondafstand van een verkaveling in de Schransweg werd goedgekeurd

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IKA - 15 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering -  TMVS - 15 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv die plaats heeft op 15 juni 2021 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering – Pidpa -18 juni 2021 – Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 18 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Fluvius - 23 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agenda voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 23 juni 2021 plaats heeft wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Cipal dv - 24 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Pontes - 24 juni 2021 -

Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Pontes van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN D - 25 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergaderingvan Igean Dienstverlening van 25 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN MV - 25 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Igean Milieu en Veiligheid van 25 juni 2020.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: Zone fietsstraat zuid - Goedkeuring

 

 

Een aanvullend verkeersreglement betreffende de zone fietsstraat zuid in de Netelaarstraat, de Gulkenrodestraat tussen de Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef, ’t Serclaesdreef tussen de Gulkenrodestraat en de Hulgenrodestraat, de Stommehoevenstraat tussen de Netelaarstraat en de Pietingbaan, de Pietingbaan tussen de Stommehoevenstraat en de Broederlozestraat (grens met Boechout), de Leliebaan en de Populierenlaan wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Addendum bron- en contactopsporing - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt het nieuwe addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Vaccovid - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van subsidies en het vastleggen van verantwoordelijkheden naar aanleiding van het opzetten en beheren van het gecentraliseerd vaccinatiecentrum VacCovid Antwerpen en alternatieve structuren te Antwerpen en de betrokken gemeenten ter bestrijding van COVID-19 goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Kempens Landschap stichting van openbaar nut - herbevestiging Samenwerkingsprincipes - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met Kempisch Landschap, waarin de nieuwe rechtsvorm als stichting van openbaar nut is opgenomen en de voormalige werkingsprincipes werden hernomen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 27 05 2021

 

Overname van GBS 't Laar en het Oogappeltje door scholengroep GO! Fluxus - Goedkeuring

 

 

De raad keurt de overname van de gemeentelijke basisscholen 't Laar en het Oogappeltje naar de scholengroep GO! Fluxus goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021