Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunale: Algemene vergadering IKA - 13 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 13 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering TMVS - 18 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente Wommelgem is aangesloten bij TMVS dv. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 18 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal - 20 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 20 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Igean D - 20 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Igean dienstverlening. Aan de raad wordt gevraagd de

agenda voor de algemene vergadering van 20 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Igean M&V - 20 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Igean milieu & veiligheid. Aan de raad wordt gevraagd de

agenda voor de algemene vergadering van 20 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PONTES - 20 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Pontes. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 20 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Pidpa - 28 juni 2024 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 28 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Bebossing perceel 11052A0062/00E000: Goedkeuring

 

Toelichting

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om principieel akkoord te gaan met het bebossen van het perceel, gelegen aan de Van Tichelenlei, met kadastrale gegevens 11052_A_0062_E_000_00, i.k.v. een bebossingsproject onder voorbehoud van de aankoop van deze grond.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Aankoop Sint-Damiaanstraat 134: Ontwerp van akte - Goedkeuring

 

Toelichting

Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om de aankoop van de grond gelegen te Wommelgem, aan de Sint-Damiaanstraat 134, kadastraal bekend als sectie C, nr. 517 S4, te aanvaarden en het ontwerp van akte goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Eredienst: Kerkfabriek HH. Petrus & Paulus - Budgetwijziging 2024 - Kennisneming

 

Toelichting

Er wordt kennis genomen van budgetwijziging 2024 van de kerkfabriek van HH. Petrus en Paulus.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Eredienst: Kerkfabriek O.L.V. Boodschap - Jaarrekening 2023 - Schorsing

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek O.L.V. Boodschap van Wommelgem te schorsen (niet goed te keuren).

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Eredienst: Kerkfabriek HH. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2023 - Goedkeuring met opmerkingen

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek HH. Petrus en Paulus van Wommelgem goed te keuren met opmerkingen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Retributie op het plaatsrecht op de openbare markt: Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gewijzigde retributie op het plaatsrecht op de openbare markt goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Financiën: Subsidiereglement op nominatieve toelagen – Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aangepaste reglement op nominatieve toelagen goed te keuren.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 05 2024

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024