Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

 

De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 10 mei 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Cipal dv - 24 juni 2021

Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN D - 25 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 25 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN M&V - 25 juni

2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Igean Milieu en Veiligheid van 25 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst RMW van 27 05 2021

 

Wijziging van het reglement voor de toekenning van een mantelzorgpremie - Goedkeuring

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijzigingen aan het reglement voor de toekenning van een mantelzorgpremie goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021