Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, Rudy Roodhooft, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

 

De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

Rechtspositieregeling tewerkgestelden artikel 60§7 Zora Werkt! - Goedkeuring

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aangepaste voorstel van rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 dat uitgewerkt werd binnen de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

Jaarrekening 2020 IVL Zora Werkt! - Goedkeuring

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

Aanpassing meerjarenplanning 2021-2025 ILV Zora Werkt! - Voorstel

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst RMW van 29 04 2021

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Goedkeuring

 

 

Het begrip "dagelijks bestuur" wordt vastgesteld.

Publicatiedatum: 30/04/2021