Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

Vanaf punt 18 vervoegt Lise Poelemans, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om de rechtspositieregeling te wijzigen.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om het arbeidsreglement te wijzigen.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

 

Aan de gemeenteraad wordt het kader voor het organisatiebeheersingssysteem ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Administratief personeel: Afdelingshoofd grondgebiedzaken - Aanstelling

 

 

Een afdelingshoofd grondgebiedzaken wordt aangesteld in statutair verband.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Administratief personeel: Afdelingshoofd samenleven en vrije tijd - Stopzetting procedure

 

 

De procedure voor de aanstelling van een afdelingshoofd samenleven en vrije tijd wordt stopgezet.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring afdelingshoofd Samenleven en Vrije Tijd

 

 

De aanwervingsprocedure voor de functie van een voltijds afdelingshoofd Samenleven en Vrije Tijd (A4a-4b) in statutair dienstverband wordt opgestart. Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Administratief personeel : Ontslag wegens pensioen

 

 

Het aangeboden ontslag wegens pensioen wordt aanvaard.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Rapportage klachten

 

 

De binnengekomen klachten worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Aanvraag nominatieve toelage - Road to Barcelona

 

 

Er wordt een toelage gegeven voor een fietsproject naar Barcelona ten voordele van de Commissie Jong & Diabeet.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Extra-muros zeeklassen oktober 2019: GBS 't Laar - 3e en 4e leerjaar - Standpunt

 

 

Er wordt toelating gegeven voor de extra-muros zeeklassen in oktober 2019 voor het 3e en 4e leerjaar van GBS 't Laar.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Extra-muros zeeklassen 2019: GBS 't Laar 3e en 4e leerjaar - Accommodatie Nieuwpoort - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Extra-muros zeeklassen 2019-2020: GBS 't Laar Zeeklassen 3e en 4e leerjaar - Accommodatie Nieuwpoort - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Extra-muros sneeuwklassen maart 2020: 6de leerjaar van GBS 't Laar, GBS Het Oogappeltje en Sint-Johannaschool

 

 

Er wordt toelating verleend aan de directies van de gemeentelijke basisscholen Het Oogappeltje, 't Laar en de Sint-Johannaschool om de extra-murosactiviteit sneeuwklassen 2020 te organiseren voor de zesdeklassers, van 7 maart 2020 tot en met 14 maart 2020 in hotel Am See te Mühlwald, Klausberg (Italië).

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Extra-muros sneeuwklassen 2020 - 6de leerjaar van GBS 't Laar, Het Oogappeltje en Sint-Johannastraat - Overeenkomst reisorganisatie - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Extra-muros sneeuwklassen 2020 - 6de leerjaar van GBS 't Laar, Het Oogappeltje en Sint-Johannastraat - Overeenkomst reisorganisatie - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Nieuwe affectatie personeel onderwijs: GBS Het OOgappeltje en GBS 't Laar

 

 

Het schepencollege keurt de nieuwe affectatie van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van de gemeentescholen Het OOgappeltje en 't Laar goed.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Omgevingsvergunning 2018/OV137: Bouwen appartementsgebouw met 18 woongelegenheden met ondergrondse garage en bovengrondse fietsenberging/tuinberging na afbraak 2 garages en uitbreiden dakverdieping bestaande meergezinswoning - Welkomstraat 11 t.e.m. 19 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Sonja Borremans, Welkomstraat 11/GVL, 2160 Wommelgem voor  het bouwen van een meergezinswoning met 18 appartementen (waarvan 1 studio) met een ondergrondse parkeergarage en het plaatsen van een fietsenberging/vuilnislokaal en 2 garages met tuinberging, alsook de afbraak van 2 garages gelegen Welkomstraat 11 t.e.m. 19, kadastraal bekend sectie C nr. 599C, 598A en 599B, te vergunnen onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV18 - Bouwen eengezinswoning en rooien boom - Vremdesteenweg 30 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Van Driessche - Van der Maat, Sint-Lievenslaan 36, 9000 Gent voor het bouwen van een eengezinswoning en het rooien van een boom op een perceel, gelegen Vremdesteenweg 30, kadastraal bekend afdeling 1 sectie D nr. 189T wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV47 : Functiewijziging - Dasstraat 36 V1R - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Karina Teunkens, Antwerpsesteenweg 366, 2390 Malle

voor het wijzigen van een ruimte in een appartementsgebouw met de functie kantoor naar de functie wonen, gelegen Dasstraat 36, kadastraal bekend sectie C nr. 227 A10

wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV59 - Regularisatie indeling met uitbreiding intern volume bedrijfswoning, gevels en verharding bij een serrebedrijf - Gulkenrodestraat 92 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Kris Somers namens KRIS SOMERS-JOOSSENS BVBA gevestigd Gulkenrodestraat 92, 2160 Wommelgem voor het uitbreiden van het intern volume van de bedrijfswoning, het wijzigen van verhardingen en het wijzigen van de voorgevels zowel t.o.v. de Netelaarstraat als t.o.v. de Gulkenrodestraat van de bedrijfswoning gelegen, Gulkenrodestraat 92, kadastraal bekend afdeling 1 sectie D nr. 40D2, wordt vergund onder algemene en stedenbouwkundige voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

ICT: Hosting servers (IaaS-oplossing) - Raamovereenkomst afname ciPort datacenterdiensten - SLA

 

 

De Raamovereenkomst voor de afname van ciPort datacenterdiensten wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Polyvalent centrum - Uitvoering - Goedkeuring verrekening 2-11

 

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 t.e.m. 11.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Onderwijs: GBS 't Laar - Aankopen van stoelen en leerlingentafels - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

 

Onderwijs: GBS 't Laar - Aankopen van stoelen en leerlingentafels - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Herstel riolering Fort II straat - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

 

De opdracht “Herstel riolering Fort II straat” wordt voorlopig opgeleverd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Speelplein Volkaertslei: Aankoop, levering en plaatsen van combinatie speeltoestel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Speelplein Volkaertslei: Aankoop, levering en plaatsen van combinatie speeltoestel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Nutsleidingen: Pidpa - Uitbreiding ondergrondse leiding - Adolf Mortelmansstraat 23

 

 

Er werd toelating gegeven aan Pidpa om nutsleidingswerken uit te voeren in de Adolf Mortelmansstraat omwille van een klantaansluiting.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Tijdelijk verkeersreglement: buurtfeest - Schransweg - 22 juni 2019

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het 'Pizzafeest' in de Schransweg op zaterdag 22 juni 2019 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

IOD: Den Eigen Heerd vzw - Mosseldorp 29/06/2019 - Aanvraag gebruik parking

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Den Eigen Heerd vzw, voor het organiseren van een "Mosseldorp" op de parking van het gemeentehuis, mits de opgelegde voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Evenementen: Uitlenen grote feesttent - 45-jarig bestaan TC Ten Hoeve - 20, 21 en 22 september 2019

 

 

De grote feesttent wordt uitgeleend voor het 45-jarig bestaan van TC Ten Hoeve op 20, 21 en 22 september 2019 mits de opgelegde voorwaarden.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Communicatie: fotowedstrijd rond de lancering van het logo van Lokaal Bestuur Wommelgem

 

 

Deze fotowedstrijd brengt het nieuwe logo van Lokaal Bestuur Wommelgem op een ludieke manier onder de aandacht van de inwoners en nodigt hen uit om er creatief mee aan de slag te gaan.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Punt bijlagen/links Wedstrijdreglement lancering nieuw logo Lokaal Bestuur Wommelgem.pdf
Nieuwe dragers logo Lokaal Bestuur Wommelgem tijdens de loop van de wedstrijd.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Aanvraag nominatieve toelage Het Blauwe Kruis - Standpunt

 

 

De vraag voor een subsidie ten voordele van Het Blauwe Kruis wordt niet goedgekeurd.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Deelname: Kunstendag voor kinderen - Goedkeuring

 

 

Het bestuur neemt niet deel aan de Kunstendag voor kinderen op zondag 17 november 2019.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Jeugdwelzijn: Huis van het Kind - Subsidiedossier - Goedkeuring

 

 

Het subsidiedossier in te dienen bij Kind en Gezin voor het Huis van het Kind goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Jeugdbeleid: Kampvervoer - Externe firma - Standpunt

 

 

Het lokaal bestuur ondersteunt het kampvervoer van de Wommelgemse verenigingen die op kamp gaan.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Sport: Inrichting cursus lijndans 2019-2020 - Toelating

 

 

Toelating voor het inrichten van een cursus lijndansen van september 2019 tot en met maart 2020.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Sport: Inrichting conditiemix 2019-2020 - Toelating

 

 

Toelating voor het inrichten van conditiemix van september 2019 tot en met juni 2020.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Sport: Nominatieve toelage 'Kom op tegen Kanker' Sport around the clock - Goedkeuring

 

 

Ondersteuning Kom op tegen Kanker

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Sport: Organisatie maand van de sportclub 2019 - Toelating

 

 

Toelating voor het organiseren van Maand van de Sportclub in september 2019.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Sport: Organisatie Multimove 2019-2020 in BKO 't Evertje - Toelating

 

 

Toelating voor het organiseren van Multimove in BKO 't Evertje van september 2019 tot en met juni 2020.

Publicatiedatum: 17/06/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 06 2019

 

Gemeente Wommelgem: Jaarrekening 2018

 

 

Het college van burgemeester en schepenen legt de jaarrekening 2018 van de gemeente voor aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/06/2019