Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zittingen worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Kerkenbeleidsplan: Samenstelling burgerlijke werkgroep en aanduiden afgevaardigden stuurgroep – Actualisering

 

 

De samenstelling van de burgerlijke werkgroep en de afgevaardigden voor de stuurgroep voor het opmaken van het kerkenbeleidsplan worden geactualiseerd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Administratief personeel: Aanstelling - Administratief medewerker Cultuur (C1-C3)

 

 

Een administratief medewerker Cultuur (C1-C3) wordt aangesteld in een voltijds vervangingscontract. De datum van indiensttreding wordt vastgesteld op 13 juni 2022.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2021/OV198:  Bouwen van 7 eengezinswoningen na slopen bestaande bakkerij met woning en zaak der wegen - Smisstraat 2

 

 

De aanvraag voor het bouwen van 7 eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bakkerij met woning en zaak der wegen, op een perceel, gelegen Smisstraat 2, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 427Z en 427A2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Grondeninformatieregister (GIR): Uilenbaan 90 unit 2 en  3 - Verwijderen perceel uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt het perceel 11052_C_0210_R_000_00 en 11052_C_0210_P_000_00 (Uilenbaan 90) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Afval: Retributie afvalstoffen op het recyclagepark - Goedkeuring

 

 

IGEAN stelt voor geen indexering te doen aan de retributie afvalstoffen op het recyclagepark goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV38: Uitbreiding eengezinswoning (regularisatie) - Kempenlaan 40

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie), op een perceel, gelegen Kempenlaan 40, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 16M6, wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV53:  Uitbreiden eengezinswoning - Herentalsebaan 84

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Herentalsebaan 84, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nrs. 178V4, 178A3 en 178C3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Buurtpoets: Toekenning ondersteuning - Goedkeuring

 

 

De nominatieve toelage van € 250,00 voor de deelname van Buurtcomité Fort II-straat aan de 'Buurtpoets' wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Subsidieaanvraag: Investeringen fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan) - Goedkeuring

 

 

Akkoord te gaan projectsubsidies fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan) aan te vragen bij de Vlaamse Regering voor het uitvoeren van fietsinfrastructuurprojecten.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Aanbrengen wegmarkeringen: Dienstbeurten 2019 - 2020 - 2022 - Goedkeuring verrekening 3 - Bijkomende markeringen

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 3 "Bijkomende markeringen" van de opdracht “Aanbrengen wegmarkeringen - Dienstbeurten 2019 - 2020 - 2022".

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Aanbrengen wegmarkeringen: Dienstbeurten 2019 - 2020 - 2022 - Goedkeuring 'Deelopdracht 8: Dienstbeurt 2022' en 'Deelopdracht 9: Aanbrengen extra markeringen 2022'

 

 

Er wordt goedkeuring verleend om "Deelopdracht 8: Dienstbeurt 2022" en "Deelopdracht 9: Aanbrengen extra markeringen 2022" van de opdracht “Aanbrengen wegmarkeringen - Dienstbeurten 2019 - 2020 - 2022” uit te voeren.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Sport: Lessenreeksen 2022-2023 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het inrichten van sportcursussen in het seizoen 2022-2023.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Vrije tijd: Feest 20-jarig bestaan BKO 't Evertje - Goedkeuring

 

 

De buitenschoolse kinderopvang 't Evertje organiseert een groot feest voor het 20-jarig bestaan ervan.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Sport: Fortrun 2022 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om deel te nemen aan de "Vlaamse loopweken voor scholen" en op 23 september 2022 een Fortrun te organiseren in Fort 2 voor alle scholen van Wommelgem.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Sport: Maand van de sportclub 2022 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het organiseren van Maand van de Sportclub in september 2022.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Sport: Bezetting sportinfrastructuur 2022-2023 - Kennisneming

 

 

De jaarbezetting van de sportinfrastructuur 2022-2023 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement - Kleine Bloemenstoet - zondag 18 september 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de Kleine Bloemenstoet op de Kerkplaats, zondag 18 september 2022, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest Molenbaan zaterdag 25 juni 2022 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het buurtfeest in de Molenbaan op zaterdag 25 juni 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Verkeersveiligheidscampagne Oudejaarsfeestbussen 2022-2023 - Deelname

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Sport: Ondersteuning KWT initiatorcursus - Goedkeuring

 

 

De Koninklijke Wommelgemse Turners vzw mag voor het inrichten van een initiatorcursus Algemene Gymnastiek in 2023 het polyvalent zaaltje van de bibliotheek en de turnzaal van Sint-Johanna kosteloos gebruiken.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Rommelmarkt Volkaertslei - 4 september 2022

 

 

Er wordt toelating verleend om een rommelmarkt te organiseren in de Volkaertslei op 4 september 2022 van 07.00 tot 14.00 uur.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Rommelmarkt Volkaertslei - 4 september 2022 - Tijdelijk verkeersreglement

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement in het kader van de rommelmarkt van zondag 4 september 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Sint-Jansfeesten - 25 en 26 juni 2022 - Tijdelijke verkeersvergunning

 

 

Er wordt akkoord gegaan met het tijdelijk verkeersreglement tijdens de Sint-Jansfeesten op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 2022.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Senioren: Daguitstap Brugge-Damme - 18 Augustus 2022 - Goedkeuring

 

 

De dagreis voor senioren naar Brugge en Damme op donderdag 18 augustus 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Evenementen: Sint-Jansfeesten - 25 en 26 juni 2022

 

 

Er wordt toelating verleend aan de Vzw Sint-Jansfeesten om de jaarlijkse Sint-Jansfeesten te organiseren op 25 en 26 juni 2022 en dit aan de Uilenbaan te Wommelgem.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Senioren: Aanpassing aanbod digitale lessen - Standpunt

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Vrije tijd: COC Brieleke - Aanpassing ticketprijzen programma 2022-2023

 

 

De aanpassing aan de ticketprijzen van het seizoensprogramma 2022-2023 in cultureel ontmoetingscentrum Brieleke worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 30 05 2022

 

Begraafplaatsen: Vrijwilligerswerking

 

 

Akkoord te gaan om te starten met de vrijwilligerswerking op de begraafplaatsen en de vrijwilligers te vergoeden zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2020.

Publicatiedatum: 02/06/2022