Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

 

Aanwezig:

Peter Wouters, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Lindsey Kees, Ann Gillis, Jonas Celis, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams, Steven Goorden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Dirk Somers, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Fluvius Antwerpen - 12 juni 2024 - Agenda - Goedkeuring

 

 

De agenda voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - De Voorkempen - 2 mei 2024 - Agenda - Goedkeuring

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van De Voorkempen van 2 mei 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Politiezone MINOS: Defusie Borsbeek - Goedkeuring

 

 

Aangaande de afscheiding van gemeente Borsbeek uit de politiezone MINOS keurt de raad de wijziging van de grenzen van de politiezone MINOS, alsook het afsluiten van een financiële overeenkomst tussen politiezone MINOS en politiezone Antwerpenen de intentie tot het aanvragen van een vrijwillige fusie van de politiezone MINOS, goed.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Gemeente- en OCMW-eigendommen: Ter beschikking stellen van sleutels aan verenigingen en gebruikers - Aanpassing Gebruikersreglement - Goedkeuring

 

 

De aanpassing aan het gebruikersreglement voor verenigingen en gebruikers over de modaliteiten bij het ter beschikking stellen van sleutels wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Punt bijlagen/links Nieuw Gebruikersreglement Sleutels.pdf Download
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Autolei: Aanstellen ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met opdracht nr. 2024/3P/1397 “Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Autolei - Aanstellen ontwerper” en keurt hiervoor het opgemaakte bestek en de bijhorende raming, opgemaakt door de gemeente Wommelgem, goed. Een openbare procedure wordt opgestart.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): Rapportering 2023 - Kennisneming

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2023 in het kader van LEKP (Lokaal Energie- en Klimaatpact) 2.0 en de gemeenteraadsbeslissing na kennisneming op te laden via het digitaal loket voor lokale besturen.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 ILV Zora Werkt - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Jaarrekening 2023 ILV Zora Werkt - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Bibliotheek: Jaarverslag en jaarrekening Bibburen 2023 - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag en de jaarrekening aangaande de werking van Bibburen in 2023 goed.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Vrije Tijd: Jaarverslag en jaarrekening interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie 2023 - Goedkeuring

 

 

Het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 18 04 2024

 

Vrije Tijd: Vrijetijdsparticipatie subsidiereglement - Goedkeuring

 

 

Het nieuwe reglement over de betoelaging van vrijetijdsparticipatie wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Punt bijlagen/links Reglement subsidie voor vrijetijdsparticipatie.pdf Download